20 november 2023

Wil je bijdragen aan de knelpunteninventarisatie voor de module Hoesten in de palliatieve fase?

Wil je bijdragen aan de knelpunteninventarisatie voor de module Hoesten in de palliatieve fase?

Momenteel wordt op initiatief van de NVALT de richtlijn Chronische hoest opgestart. In overleg met IKNL zal in deze richtlijn ook een module worden opgenomen over hoesten in de palliatieve fase. Inbreng van ouderengeneeskundige expertise is gewenst.

Voordat het besluit is genomen om de module Hoesten in de palliatieve fase te integreren in de NVALT-richtlijn, heeft IKNL in 2022 al een begin gemaakt met de vorming van een werkgroep waarnaar specialist ouderengeneeskunde Marleen van Casteren namens Verenso was afgevaardigd. Het ligt daarom voor de hand dat Verenso betrokken blijft bij de totstandkoming van de NVALT-richtlijn.

Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van actuele knelpunten in de praktijk. Met de uitkomsten van de inventarisatie zal de inhoud en omvang van de module over hoesten in de palliatieve fase worden bepaald. Hier kun je het concept raamwerk lezen.

Verenso stelt het op prijs als je aangeeft of je specifieke knelpunten ervaart rondom hoesten in de palliatieve fase. De vragenlijst kan uiterlijk 17 december 2023 ingevuld worden. Het invullen zal circa 10 minuten in beslag nemen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je bijdrage.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht