Aanscherping accreditatie FTO

Een FTO-groep kan voor accreditatie door Verenso in aanmerking komen, indien deze voldoet aan de regelgeving van het Accreditatie Bureau Cluster 1 (hoofdstuk 3.7 en verder). Momenteel wordt het FTO in allerlei vormen ter accreditatie aangeboden. Dit leidt bij de accrediteurs tot twijfels over het niveau van het FTO. De accrediteurs zijn voornemens om vanaf 1 januari 2019 strenger de regelgeving rondom de accreditatie van een FTO-groep na te leven.

Zij zien steeds vaker een discrepantie tussen het voornemen in het jaarplan en de uitvoering in de verslaglegging. In de praktijk kan het wel op orde zijn, maar dit moet voor de accrediteurs in de verslaglegging terug te vinden zijn. Belangrijk bij de beoordeling is of de PDCA. ofwel de leercyclus, doorlopen is.

Voor de accreditatie moet inzichtelijk zijn wat voor (onderwijs) materiaal er gebruikt is (liefst in PowerPoint) en wat voor afspraken er gemaakt worden. Hoe deze worden geïmplementeerd en worden gecontroleerd. Goede afspraken met een apotheker zijn hierbij noodzakelijk.

Bij de visitatie van een vakgroep wordt het FTO ook beoordeeld. Belangrijke criteria zijn:

  • het medisch handelen en het medicatiebeleid. Met name wordt er gekeken of er geen sprake is van ongewenste interdoktervariatie in het medisch handelen bij vergelijkbare problematiek.
  • of er een (geriatrisch) formularium is.
  • of artsen met de toeleverende apotheker hun voorschrijfbeleid evalueren.
  • of er individuele prescriptiecijfers besproken worden.

Verenso stelt op haar website hulpmiddelen ter beschikking om de accreditatie voor het FTO aan te vragen. Zo kan er een concept jaarplan en een voorbeeld van de verslaglegging gedownload worden. Ook kunt u op de website terecht voor andere vragen (zie rubriek FAQ).