Coulanceregeling accreditatie groepen in verband met corona

De RGS heeft in okotber 2020 gesteld dat vanwege de coronacrisis artsen in 2020 20% minder accreditatiepunten hoeven te behalen voor hun herregistratie. Hierover is eerder bericht.
 
Voor accreditatieaanvragen van FTO-, intervisie- en toetsgroepen geldt dat het accreditatieorgaan van Verenso de accreditatieaanvragen over het kalenderjaar 2020 met ruimhartige coulance tegemoet zal treden. Deze groepen dienen in 2020 minimaal drie bijeenkomsten te houden (normaal minimaal zes bijeenkomsten: dus nu 50% van de normale eis). Deze groepen kunnen ervoor kiezen om hun bijeenkomsten fysiek of digitaal te organiseren. Er worden alleen accreditatiepunten gegeven voor de bijeenkomsten die zijn doorgegaan en waarbij in de verslaglegging duidelijk zichtbaar is dat de PDCA-cyclus is doorlopen. De contactpersoon van de groep moet in de verslagen van de bijeenkomsten de namen en BIG-nummers van de deelnemers opnemen.
 
Meer informatie: Corinne de Ruiter