Coulance voor indiening accreditatie groeps-en refereerbijeenkomsten

Volgens de accreditatieregelgeving moet voor accreditatie van groepsbijeenkomsten in het kader van nascholing minimaal zes weken voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar het jaarplan van de groep ingediend worden via PE-online. Dit kunnen intervisie-, toets-, FTO-groepen en refereerbijeenkomsten zijn.

In het vierde kwartaal van 2020 en eerste kwartaal van 2021 bleef er door de tweede coronagolf én de hectiek rond vaccinaties een forse werkdruk voor specialisten ouderengeneeskunde. Mede daardoor heeft een kwart van de groepen te laat het jaarplan met hun accreditatieaanvraag voor 2021 ingediend.

Voor 2021 wil Verenso vanwege COVID-19 u eenmalig de mogelijkheid bieden om t/m 30 april 2021 accreditatieaanvragen in te dienen voor groeps-en refereerbijeenkomsten.

Daarnaast heeft het accreditatieorgaan besloten dat er i.v.m. COVID-19 in 2021 er maar drie in plaats van zes groepsbijeenkomsten per groep hoeven plaats te vinden.

Deze groepen kunnen ervoor kiezen om hun bijeenkomsten fysiek of digitaal te organiseren. Er worden alleen accreditatiepunten gegeven voor de bijeenkomsten die zijn doorgegaan en waarbij in de verslaglegging duidelijk zichtbaar is dat de PDCA-cyclus is doorlopen. De contactpersoon van de groep moet in de verslagen van de bijeenkomsten de namen en BIG-nummers van de deelnemers opnemen.

Houdt u wel zelf in de gaten hoeveel accreditatiepunten u nodig heeft voor uw herregistratie als specialist ouderengeneeskunde of kaderarts?

  
Meer informatie: accreditatie@verenso.nl