FAQ herregistratie kaderartsen

Hieronder treft u de meeste gestelde vragen over herregistratie kaderartsen aan.
Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar kaderartsen@verenso.nl of bel naar 030 227 1910.

Voor kaderartsen is er per register een reglement. Hierin staan de (her)registratie-eisen die door het bestuur van Verenso zijn vastgesteld en zijn afgestemd met de coördinatoren van de kaderopleidingen.

U kunt deze vinden door te klikken op wat voor u van toepassing is

Zodra een specialist ouderengeneeskunde zijn certificaat krijgt van de kaderopleiding, krijgt Verenso van die kaderopleiding een lijst met contactgegevens van artsen die zijn afgestudeerd. Deze artsen worden door Verenso per e-mail uitgenodigd zich te registreren als kaderarts via GAIA (PE-online).

Na uw betaling en het uploaden van de juiste gegevens ontvangt u van Verenso een bericht van goedkeuring. Door het e-mailen van uw contactgegevens aan kaderartsen@verenso.nl bevestigt u dat u Verenso toestemming geeft om u als kaderarts te presenteren op verenso.nl.

Het bestuur van Verenso heeft in 2017 besloten dat kaderartsen tot 5 jaar na het succesvol afronden van een kaderopleiding zich alsnog kunnen registreren.

Het bestuur van Verenso heeft in 2014 besloten -in samenspraak met de raad van toezicht van Verenso, Gerion en Stichting Gerioptrix - dat dit alleen kan als de betreffende sociaal geriater een certificaat had behaald van de (verkorte) opleiding tot specialist ouderengeneeskunde én kon aantonen eerder lid te zijn geweest van Stichting Gerioptrix.

Nee, het bestuur van Verenso stelt dat de kaderopleiding is ontstaan omdat er behoefte was aan verdieping van expertise en competenties. Hoewel jarenlange ervaring waardevol is, geeft de kaderopleiding extra verdieping. Daarom mogen alleen specialisten ouderengeneeskunde die de kaderopleiding met succes hebben afgerond én zich via PE-online hebben geregistreerd zich kaderarts noemen.

Dat is de geregistreerde kaderarts zelf. Mailt u daarom de juiste gegevens aan kaderartsen@verenso.nl als uw contactgegevens wijzigen.

Voor kaderartsen geldt per register een reglement met (her)registratie-eisen die door het bestuur van Verenso zijn vastgesteld en zijn afgestemd met de coördinatoren van de kaderopleidingen. De herregistratie-eisen beschrijven specifiek hoeveel werkervaring, geaccrediteerde nascholing en geaccrediteerde intercollegiale toetsing de kaderarts op zijn specialisatie terrein moet hebben (op)gedaan in de voorgaande vijf jaar.

Ja, alleen als dit ook het specialisatiegebied van de kaderarts betreft in de vijf jaar voorgaand aan zijn herregistratiedatum als kaderarts.

Het bestuur van Verenso heeft besloten dat de kaderarts hiervoor een model-verklaring moet laten ondertekenen door zijn verschillende (eerdere) werk-/opdrachtgevers. Advies is voorafgaand aan het vertrek bij de werk-/opdrachtgever deze verklaring te laten ondertekenen. De model werkgever- opdrachtgeversverklaring is beschikbaar op verenso.nl en is ook te vinden in PE-online bij uw dossier als kaderarts.

Het besluit van het Verenso-bestuur luidt: Volgens de accreditatieregelgeving geldt voor de herregistratie als specialist ouderengeneeskunde dat voor geaccrediteerde intercollegiale toetsing er minimaal zes bijeenkomsten van minimaal twee uur per kalenderjaar georganiseerd moeten worden. Geaccrediteerde intercollegiale toetsing voor de herregistratie als kaderarts kan zowel gebeuren in een groep met alleen kaderartsen, als een gemengde groep van kaderartsen en specialisten ouderengeneeskunde en/of andere artsen. Voorwaarde is wel dat voor de herregistratie als kaderarts binnen de herregistratiecyclus als kaderarts tenminste 20 accreditatiepunten voor intervisie het terrein van de specialisatie betreffen.

Volgens de reglementen voor herregistratie van kaderartsen psychogeriatrie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatiezorg en eerste lijn tellen consulten als werkzaamheden voor kaderartsen. Zie hiervoor de bepaling ‘Advisering aan collega-artsen en andere hulpverleners met vragen over behandeling van cliënten zowel telefonisch, als vis-à-vis en/of bedside’ bij werkzaamheden in de herregistratie-eisen.  Dit geldt niet voor kaderartsen opleiden.

Nee, regulier werk voor de patiëntenzorg hoort bij normale werkzaamheden van een specialist ouderengeneeskunde.

Het bestuur van Verenso heeft besloten dat het voldoende is wanneer de werkgever verklaart dat de betreffende kaderarts tenminste 12 uur per week medische zorg geeft aan psychogeriatrische patiënten.