Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen: SOz-visitatie
 

Data SOz-visitaties 2019

 

De kosten van een SOz-visitatie bedragen in 2019 € 1.074,38 excl. 21% BTW. 

 

Data SOz-visitaties 2020

De voorinschrijving voor de SOz-visitaties in 2020 is geopend!

 • Donderdag 5 maart 2020 en donderdag 16 april 2020 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
  (visitator: Henk-Jan Hasper, secretaris: Corinne de Ruiter)
 • Dinsdag 1 september 2020 en dinsdag 13 oktober 2020 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
  (visitator: Rian van Pagee, secretaris: naam volgt)

Wilt u zeker zijn van een plek op een specifieke datum? Dan kunt u uw interesse daarvoor kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan visitatie@verenso.nl

 
Waarom biedt Verenso de SOz-visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en kiest daarvoor een SOz-visitatie. 

 
Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

 • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
 • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een kleine vakgroepvisitatie plaatsvindt;
 • omdat ze werken in een werkomgeving met minder dan 3 specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld ziekenhuis, hospice e.d.).

Het heeft de voorkeur dat een specialist ouderengeneeskunde, als dat enigzins mogelijk is, aansluit bij de visitatie van de vakgroep waar men werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz-visitatie. Bij twijfel is het aan het bureau van Verenso om te bepalen of een specialist ouderengeneeskunde aan deze vorm van visitatie kan deelnemen.

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
 • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
 • Een groep en individuele arts op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
 • Deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
 • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie. 
Invulling visitatietraject SOz

Het aanbod dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Verenso is ontwikkeld bestaat uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. 

Zie ook de factsheet.