FAQ Evaluatie individueel fuctioneren (EIF)

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over EIF (evaluatie individueel functioneren) aan.
Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar eif@verenso.nl of bel naar 030-227 19 10.

Voor elke specialist ouderengeneeskunde geldt dat de nieuwe herregistratie-eis om aan EIF te doen ingaat per januari 2020.  Elke specialist ouderengeneeskunde maakt vanaf dat moment jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), op basis van een evaluatie van het eigen functioneren .

Bij herregistratie na 1 januari 2020 bent u tevens verplicht aan te tonen dat u in de vijf jaar ervoor aan de vijfjaarlijkse cyclus hebt deelgenomen.

Is uw herregistratie in 2020?

Dan valt voor u de jaarlijkse en de vijfjaarlijkse cyclus samen. Meld u aan voor de vijfjaarlijkse cyclus EIF via onze website.

Is uw herregistratie in 2021?

Dan maakt u in 2020 voor uzelf een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Zorg dat u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw herregistratie ook de vijfjaarlijkse cyclus uitvoert. Als u in het begin van 2021 moet herregistreren dan begint u aan de vijfjaarlijkse cyclus EIF ook al in 2020. Waarmee ook voor u de jaarlijkse en vijfjaarlijkse cyclus samenvallen.

Is uw herregistratie in 2022 of later?

Dan maakt u in 2020 een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en elk jaar vult u dat aan. Voor EIF in de vijfjaarlijkse cyclus meld u zich aan in de twaalf maanden voorafgaand aan uw datum van herregistratie.

De jaarlijkse cyclus van EIF kost u zoveel tijd als u er zelf in wilt steken: U zoekt een format voor een POP (er is er een op onze website) en vult er een of meer professionele en/of persoonlijke en ontwikkeldoelen in.

De doorlooptijd van de vijfjaarlijkse cyclus van EIF is ongeveer drie maanden. Gedurende die maanden bent u grofweg deze tijd bezig met EIF:

  • Invullen vragenlijst: een half uur
  • Uitzetten 360 graden feedback: u vraagt mensen om u heen en stuurt hen vervolgens een link. Dat kost u ongeveer tien minuten per feedback gever
  • Verwerken feedback en opstellen POP: ongeveer een uur
  • Zoeken  van een coach en maken van een afspraak: een uur
  • EIF gesprek zelf: anderhalf uur
  • Bijstellen POP:  een uur
  • Afronden EIF: tien minuten

Er is een beperkte groep coaches beschikbaar voor EIF. Om te zorgen dat elke specialist ouderengeneeskunde voor een EIF-gesprek terecht kan bij de coach van zijn/haar keuze raden wij aan om deel te nemen aan de vijfjaarlijkse cyclus in de twaalf maanden voorafgaand aan de herregistratie: dan is er tijd om een coach uit te zoeken en ruimte om een afspraak voor een EIF gesprek te plannen op een tijd dat het u beiden schikt.

De doorlooptijd van de vijfjaarlijkse cyclus van EIF is ongeveer drie maanden.

Als uw coach aangesloten is bij Coaches voor Medici en de scholing van Verenso heeft gevolgd kunt u deze coach vragen voor uw EIF gesprek. Als dat niet zo is kunt u deze coach niet voor EIF inzetten.

Verenso hecht veel waarde aan de kwaliteit van het EIF gesprek. Coaches van coaches voor Medici zijn gewend om artsen te coachen. Niet alle coaches van Coaches voor Medici kunnen een EIF gesprek voeren voor specialisten ouderengeneeskunde.  Alleen de coaches die het werkveld van de langdurende zorg en de specifieke uitdagingen voor specialisten ouderengeneeskunde kennen kunnen coach zijn voor EIF. Een aantal coaches is daarin geschoold.  De groep coaches van Coaches voor Medici die EIF gesprekken voor specialisten ouderengeneeskunde kunnen voeren vindt u op de website van Coaches voor Medici onder de knop specialisaties. Ga daar naar 'EIF voor SO'.

Tijdens of na afloop van het EIF gesprek vult u een formulier in Exata in ter bevestiging dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden. Ook de coach moet dat doen. U dient allebei apart in te loggen. Daarmee is EIF afgerond. De vijf accreditatiepunten worden automatisch aan u toegekend en in GAIA wordt aangetekend dat aan de eis voor herregistratie is voldaan.

In Exata gaat u naar 'Mijn vragenlijsten'. Klik op 'EIF eindgesprek' in de linker balk. Klik onderin op 'Openen'. Dan kunt u ondertekenen als respondent. De coach moet hetzelfde doen.

Nee, u hoeft uw POP niet te laten inzien, noch aan uw collega’s, noch aan uw leidinggevende. U meldt alleen dát het gesprek heeft plaatsgevonden. Dit is anders dan bij de visitatie waar het delen van het visitatierapport en het verbeterplan met de Raad van Bestuur wel verplicht is. 

U betaalt voor het doorlopen van de vijfjaarlijkse cyclus. U betaalt niet voor de jaarlijkse evaluatie. Bij de vijfjaarlijkse cyclus betaalt u eens per vijf jaar. U betaalt aan Verenso voor toegang tot de verschillende onderdelen van EIF en u betaalt aan de coach voor het EIF-gesprek.

De verschillende onderdelen van EIF zijn: toegang tot Exata, toegang tot de zelfevaluatievragenlijst, toegang tot feedback formulieren en de mogelijkheid om deze uit te zetten naar de door u gekozen feedbackgevers, de mogelijkheid om feedback geanonimiseerd te ontvangen, een format voor een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en een link naar de site met coaches van Coaches voor Medici.

Wellicht zijn er in de nabije toekomst andere organisaties die EIF voor specialisten ouderengeneeskunde aanbieden. De onderdelen van EIF zijn bij een andere aanbieder hetzelfde omdat dat de eisen voor herregistratie gelijk zijn.

Een keer per vijf jaar betaalt u voor EIF. U betaalt voor de vijfjaarlijkse cyclus. Wanneer u kiest voor EIF via Verenso geeft uw aanmelding en betaling toegang tot Exata, een softwareprogramma waarin u een zelfevaluatie vragenlijst vindt, feedback formulieren en de mogelijkheid om deze te versturen, een concept POP en een link naar de website met door Verenso geschoolde coaches. Aan de jaarlijkse zelfevaluatie zijn geen kosten verbonden.

Voor herregistratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden dient een specialist alleen te voldoen aan de eis van 16 uur in een gelijkgestelde functie werkzaam zijn en aan de eis van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Een specialist ouderengeneeskunde die gelijkgestelde werkzaamheden uitvoert hoeft dus niet aan de eis van externe kwaliteitsevaluatie  (visitatie) en Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) te voldoen.

Zie ook artikel B12 in document Besluit herregistratie specialisten.

U bent als specialist ouderengeneeskunde vrij om een EIF-traject te volgen via een andere aanbieder dan Verenso. Verenso heeft geen monopolie in deze. Voor uw herregistratie is het echter conform de eisen voor herregistratie van CGS verplicht om aan de eis van Evaluatie Individueel Functioneren te voldoen via een door de eigen wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd systeem. Als specialist ouderengeneeskunde is het aan te bevelen om u ervan te vergewissen of het systeem van een andere aanbieder inderdaad geaccrediteerd is. Als dat namelijk niet zo is dan voldoet u voor EIF niet aan de eis voor herregistratie.