Congrescommissie

Jaarlijks worden er twee Verenso congressen georganiseerd door de Verenso congrescommissie: het Verenso voorjaarscongres (mei) en het Verenso najaarscongres (november). 

Centraal staan de ontwikkelingen binnen het werkveld van de specialisten ouderengeneeskunde, de nieuwe wetenschappelijke kennis van het afgelopen jaar en het ontmoeten van collega’s. De onderdelen van het congres zijn gerelateerd aan een centraal thema.

Leden congrescommissie:
  • Mw. A.A. (Anne) Lefebre, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter congrescommissie
  • Dhr. M.J. (Menno) Buiskool, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. F. (Froukje) Hamaker-Taat, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. A.D. (Anouk) Kabboord, aioto specialisme ouderengeneeskunde
  • Mw. K. (Karla) Vermot, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. L. (Lyanneke) Krauss, communicatieadviseur 

Meer informatie:  Lyanneke Krauss