Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient conform de Verenso statuten schriftelijk (voorzien van uw handtekening) of per e-mail (info@verenso.nl) vóór 1 december van het lopende contributiejaar te geschieden. De opzegging gaat dan per 1 januari van het komende contributiejaar in. Het lidmaatschap/contributie loopt jan januari t/m december.

Wij attenderen u erop dat het KNMG lidmaatschap gekoppeld is aan het Verenso lidmaatschap. Dit betekent dat ook het KNMG lidmaatschap wordt beëindigd. Mocht u naast het lidmaatschap met Verenso elders een lidmaatschap hebben lopen (bijv. LAD, KAMG) dan dient u daar zelf uw lidmaatschap te beëindigen.