Regiobestuur cluster Randstad Noord

de regio's van het cluster Randstad Noord (regio's Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer, Noord-Holland-Noord) kennen geen regiobestuur maar contactpersonen (regio Amsterdam en Kennemerland-Haarlemmermeer) of symposiumcommissie (regio Noord-Holland-Noord):  

Regio Amsterdam

Bestuur/aanspreekpunt: Ewout Smit


Regio Kennemerland-Haarlemmermeer

Aanspreekpunt: Robert Helle


Regio Noord-Holland-Noord 

De symposiumcommissie van regio Noord-Holland-Noord bestaat uit de specialisten ouderengeneeskunde:

Astrid Peerdeman
Han van Engelen
Alvin Tuinenburg
Karlijn Bakhuis

De symposiumcommissie van Noord-Holland-Noord organiseert elk najaar een groot symposium. U bent van harte welkom. Op 13 oktober 2017 vond het laatste symposium plaats.  Zie de website www.verensoregiosymposiumnhn.nl. Op deze website volgt zo snel mogelijk informatie over het symposium van 2018.