Over Verenso

Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Hier wordt het beleid op hoofdlijnen vastgesteld. De beleidsplannen, visiedocumenten, de begroting en de jaarrekening worden ter accordering aan de leden voorgelegd. Jaarlijks organiseert Verenso twee ledenvergaderingen voor de beroepsgroep. Meestal wordt de algemene ledenvergadering gecombineerd met een symposium of congres.


Bent u Verenso-lid? Dan kunt u de documenten voor de algemene ledenvergaderingen op het besloten gedeelte van de ledenwebsite lezen. Deze documenten zijn alleen toegankelijk voor leden, u dient dus ingelogd te zijn.