Over Verenso
Team Kwaliteit

Drs. I. van der Stelt (Inge)

Beleidsadviseur
Drs. I. van der Stelt (Inge)
Binnen de ouderengeneeskunde krijg je met uiteenlopende thema’s te maken. Dat kenmerkt ook mijn werk als beleidsmedewerker van Verenso. Momenteel houd ik mij bezig met de uitdagingen waarvoor de Wet zorg en dwang (Wzd) ons stelt en met het implementatietraject van de handreiking ‘Wzd, rol van de SO en AVG’. Ook voor vragen over het thema ‘zorg rond het levenseinde’ kun je bij mij terecht. In het bijzonder waar het gaat over ACP, palliatieve zorg, euthanasie bij dementie en palliatieve sedatie bij probleemgedrag bij dementie. Ik heb expertise op het gebied van richtlijnontwikkeling en de implementatie daarvan, bijvoorbeeld de richtlijn Probleemgedrag bij dementie. Als coach van (multidisciplinaire) teams en vakgroepen denk ik graag mee over samenwerkings- en organisatievraagstukken.
Neem contact met mij op:
  • ivdstelt@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Woensdag
  • Donderdag