Over Verenso
Team Belangenbehartiging

F. Coenen (Femke)

Beleidsadviseur
F. Coenen (Femke)
Als beleidsadviseur werk ik aan het programma Leren van Data. Dit is een samenwerkingsverband tussen Verenso, UNO Amsterdam en Nivel. Binnen Verenso werk ik aan eenheid van taal en een eenduidige registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling. Zo kan het specialisme ouderengeneeskunde zich verder professionaliseren en kan de zorg aan patiënten worden verbeterd.
Neem contact met mij op:
  • fcoenen@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag