Over Verenso
Team Kwaliteit

P.E. le Rütte (Pieter)

Beleidsadviseur
P.E. le Rütte (Pieter)
Ik ben Pieter le Rütte. Als beleidsadviseur werk ik in het team dat zich richt op kwaliteit van de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde. Kwaliteit heeft vele aspecten en ik richt mij vooral op functioneren, leren en verbeteren. Als secretaris van visitatiecommissies ondersteun ik visitaties van vakgroepen en SOz-visitaties voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen. Daarnaast houd ik mij, o.a. door scholing en advisering, bezig met medisch leiderschap van specialisten ouderengeneeskunde op inhoudelijk-operationeel, maar ook tactisch en strategisch niveau. Voor algemene visitatievragen kun je mailen naar visitatie@verenso.nl 
Neem contact met mij op:
  • plerutte@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Donderdag