Team Wetenschappelijk netwerk

P.E. le Rütte (Pieter)

Beleidsadviseur
P.E.  le Rütte (Pieter)
Ik ben beleidsadviseur bij Verenso en houd mij bezig met verschillende onderwerpen waaronder het professioneel functioneren en medisch leiderschap van specialisten ouderengeneeskunde. Ik denk graag mee over samenwerkingsvraagstukken binnen teams en organisaties en over (wetenschappelijke) netwerken waarin specialisten ouderengeneeskunde participeren. Verder heb ik expertise in het formuleren van multidisciplinaire veldnormen en handreikingen, bijvoorbeeld rond geriatrische revalidatie (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV). Heeft u vragen over een van deze onderwerpen of het onderwerp taakherschikking? Ik sta u graag te woord!
Neem contact met mij op:
  • plerutte@verenso.nl
Aanwezig op
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag