Accreditatieorgaan

Het Accreditatieorgaan heeft als taak het beoordelen van de aangeboden nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde. De kwaliteit van de aangeboden deskundigheidsbevordering wordt beoordeeld aan de hand van criteria vermeld in de nota Regelgeving College voor Accreditatie Cluster 1. Tevens stelt het Accreditatieorgaan voor iedere geaccrediteerde activiteit het aantal accreditatiepunten/uren vast.

Leden Accreditatieorgaan:
  • Dhr. M. (Marco) Loffredo, specialist ouderengeneeskunde (voorzitter)
  • Dhr. M. (Marco) Repko, specialist ouderengeneeskunde
  • Dhr. J.P. (Hans) van Overbeeke, specialist ouderengeneeskunde
  • Dhr. G.M. (Gerard) de Wild, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. C.M. (Corinne) de Ruiter, beleidsmedewerker Verenso

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Zie ook: FAQ accreditatie en herregistratie