Commissie Kwaliteit 

De commissie Kwaliteit van Verenso is een commissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over thema’s die te maken hebben met de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de specialist ouderengeneeskunde. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn doorontwikkeling van het kwaliteitssysteem voor specialisten ouderengeneeskunde, visie en –strategieontwikkeling ten aanzien van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde en het monitoren van ontwikkelingen in kwaliteitszorg. 

Ook adviseert de commissie over de mogelijkheden tot implementatie en het verwerven van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

Leden commissie kwaliteit:
  • Mw. T.C.M. (Rinette) Nieuwlands, specialist ouderengeneeskunde, voorzitter
  • Mw. R.M. (Roelie) Dijkman, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. A.J.J.M. (Angela) Keijzer, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. J.M.J. (Ans) Mulders, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. L.J. (Lotje) Oosterbaan, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. C.L. (Claudia) Ramaker, specialist ouderengeneeskunde
  • Dhr. S.J. (Serge) Roufs, specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater
  • Dhr. R. (René) Verfaille, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. I. (Inge) van der Stelt, beleidsmedewerker Verenso, secretaris

Meer informatie: Inge van der Stelt