Abstracts tijdens Verenso najaarscongres 

Graag biedt de Verenso congrescommissie onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek op het najaarscongres van de specialisten ouderengeneeskunde te presenteren. Zij biedt onderzoekers die een abstract indienen een prominent podium verschaffen om hun onderzoek op uitdagende wijze onder de aandacht van de congresdeelnemers te brengen. De abstract-presentaties zullen ook dit jaar middels flitspresentaties een integraal onderdeel van het programma uitmaken.

De Verenso congrescommissie nodigt alle aios, specialisten ouderengeneeskunde en (para)medici uit ons werkveld van harte uit om een abstract in te dienen. 

Eisen

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:

 • titel
 • verkorte titel voor communicatie uitingen (max. 50 karakters)
 • doel van het onderzoek
 • opzet
 • methode
 • resultaten
 • conclusie / discussie

De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:

 • uw naam, titel en functie
 • uw (werk)adres
 • organisatie/ instituut/ universiteit
 • uw telefoonnummer en e-mailadres

Stuur uw abstract vóór 15 oktober van het lopende jaar, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Judith heidstra (jheidstra@verenso.nl).

Selectie en SLAM-training

Na deze datum zal elk ingediende abstract beoordeeld worden op kwaliteit en relevantie voor de ouderengeneeskunde. Deze selectie vindt plaatst in oktober. Indien uw abstract wordt geselecteerd wordt u een SLAM training aangeboden waarmee u handvatten krijgt om tijdens het congres uw onderzoek in drie minuten te presenteren. Deze training is verplicht en vindt plaats op dinsdagavond 12 november. Mocht u al eens eerder een abstract hebben ingediend en een SLAM training hebben gevolgd, dan is het volgen van de training uiteraard niet verplicht. 

Tijdens het congres krijgt u twee keer de gelegenheid om uw onderzoek te presenteren. Na uw presentatie van  3 minuten zijn er 5 minuten gereserveerd voor het beantwoorden van vragen. 

Naast de kandidaten die hun onderzoek mogen presenteren, kunnen er ook kandidaten geselecteerd worden die een posterpresentatie mogen geven. Deze personen krijgen geen SLAM- training aangeboden.

Korting op toegangsprijs

Indien u geselecteerd wordt voor een SLAM-sessie of een posterpresentatie, krijgt u 50% korting op de toegangsprijs voor het congres.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op het volgende Verenso najaarscongres!