Over Verenso

Jouw onderzoek in de spotlights?

2022 geen flitspresentaties of posterpresentaties
Normaliter vinden tijdens een fysiek najaarscongres de flits- of posterpresentaties van de ingediende abstracts plaats. Mede door het feit dat wij het fysieke congres verplaatst hebben naar het voorjaar en naar aanleiding van de reacties die na het digitale najaarscongres 2021 op gehouden presentaties gegeven zijn, hebben wij besloten om deze presentatie te verplaatsen naar het fysieke voorjaarscongres van 1 juni 2023.

Wij menen hiermee eenieder een juist podium te geven om het gedane onderzoek voor een live publiek te presenteren.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan horen wij dat graag via info@verenso.nl

 

Stuur je abstract in voor het voorjaarscongres 2023!

Dat onderzoek binnen de ouderengeneeskunde belangrijk is, wisten wij al lang. Maar door de coronacrisis is de maatschappelijke relevantie nog groter geworden. Ben jij een specialist ouderengeneeskunde, aios of (para)medicus en ben je bezig met een interessant onderzoek? Dan nodigt Verenso je van harte uit om een abstract in te dienen voor het fysieke Verenso voorjaarscongres op donderdag 1 juni 2023. Na beoordeling door de abstract-commissie kom jij wellicht in aanmerking voor een flitspresentatie of posterpresentatie.

Wanneer je een flitspresentatie mag geven, krijg je een SLAM-training aangeboden waarin je leert hoe je in een paar minuten jouw onderzoek op een krachtige en efficiënte manier onder de aandacht kunt brengen van het publiek. De data voor deze  volgen. Daarnaast zal Verenso zorgen dat de abstracts die gepresenteerd worden tijdens het voorjaarscongres, ook ruim aandacht krijgen op social media,het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, de website en in de nieuwsbrief. Een mooi PR-moment voor jou en je onderzoek!

Wanneer jouw abstract wordt geselecteerd, betaal je slechts de helft van de toegangsprijs.

Voorwaarden

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:

 • titel
 • verkorte titel voor communicatie uitingen (max. 50 karakters)
 • doel van het onderzoek
 • opzet
 • methode
 • resultaten
 • conclusie/discussie

De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:

 • je naam, titel en functie
 • (werk)adres
 • organisatie/ instituut/ universiteit
 • telefoonnummer en e-mailadres

Stuur je abstract vóór 31 maart 2023, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Judith Heidstra (jheidstra@verenso.nl).