Najaarscongres 26 november 2020 (GEANNULEERD)

Ga direct naar --> Online minicongres COVID-19 op 26 november

 Op donderdag 26 november zou het najaarscongres van Verenso plaatsvinden. Bij de start van de voorbereidingen wisten wij nog niet hoe de verspreiding van het coronavirus zich zou ontwikkelen en wat in november de stand van zaken zou zijn. De congrescommissie en congresorganisatie SCEM hebben zich daarom in de tussentijd ingezet om een mooi programma samen te stellen. Toch zijn er in de loop van de periode twijfels ontstaan over het laten plaatsvinden van een fysiek congres, zowel bij de congrescommissie zelf, als bij leden. Is het wel verstandig om zoveel specialisten ouderengeneeskunde op één locatie bij elkaar te hebben?

Na het afwegen van de voor- en nadelen, is het bestuur van Verenso tot de conclusie gekomen dat het beter is om het congres te annuleren en het programma, voor zover mogelijk, door te schuiven naar een volgende keer. Uiteraard vindt iedereen dit ontzettend jammer en hadden wij het graag anders gezien. 
 
Wij begrijpen dat deze beslissing tot teleurstelling leidt. Na de afgelopen periode is de behoefte groot om elkaar weer even te zien en een gevoel van saamhorigheid te hebben. Daarom hopen wij dat leden zich aanmelden voor de digitale ALV op 26 november. Ook dan is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, als is het dan via de digitale weg. Met de digitale ALV in het voorjaar hebben wij gezien dat dit heel goed werkte. Meer informatie hierover ontvangen leden binnenkort via de nieuwsbrief.

Bij deze willen wij de leden van de congrescommissie hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen periode en uiteraard gaan wij er van uit dat een groot deel van het programma op een later moment alsnog kan plaatsvinden.

Namens het bestuur,
Nienke Nieuwenhuizen

Namens de congrescommissie,
Anne Lefebre

Ga direct naar: