Over Verenso

Donderdag 23 november 2023:
Online najaarscongres en algemene ledenvergadering

Aan tafel met Verenso

Nieuwe recepten voor de ouderengeneeskunde in de toekomst?

AdobeStock_492451022.jpeg

Het zorglandschap verandert in een razend tempo. Alles lijkt in beweging: Integraal Zorgakkoord (IZA), Kwaliteitskompas, een alternatief voor de overheveling van behandeling… Het recept voor de toekomst van de ouderengeneeskunde wordt nu al voorgekookt!

Verenso zit aan alle tafels waarin momenteel over de zorg aan kwetsbare ouderen wordt gesproken. Deze overlegtafels zijn uitermate belangrijk voor de toekomst van het vak. Nu en in de toekomst. Vanuit deze urgentie nemen we jullie tijdens dit congres graag mee ‘aan tafel’.

Wat speelt er nu en wat betekent dit voor jou? Wat zijn de ingrediënten en welk gerecht willen we eigenlijk maken met elkaar? Waar zullen de komende periode belangrijke veranderingen plaatsvinden? Wordt de soep net zo heet gegeten als hij wordt opgediend?

Blijf aangehaakt en toon medisch leiderschap, zodat je kunt laten zien dat de specialist ouderengeneeskunde onmisbaar is in de samenleving van vandaag én morgen!

Aanmelden voor het congres

Programma
Tijdens het congres wordt ingegaan op drie belangrijke, actuele thema’s in de ouderenzorg, namelijk de ontwikkeling van de visie op eerste lijn vanuit IZA, het alternatief voor overheveling behandeling vanuit WOZO en de ontwikkeling van het Kwaliteitskompas als vervanging van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Al deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op het huidige en toekomstige handelen van de specialist ouderengeneeskunde.

De thema’s worden toegelicht vanuit Verenso en door externe sprekers, vanuit de hoek van bestuurders, paramedici en patiënten. We delen tijdens het congres de laatste stand van zaken.

Het (voorlopige) programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

14.30 uur

Opening
Welkom door Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso

14.40 uur Visie eerste lijn vanuit de specialist ouderengeneeskunde en de fysiotherapeut
Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso
Erik van den Bos, senior adviseur, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
15.05 uur 

Videopresentaties recent wetenschappelijk onderzoek
- 'EAGER: Toekomstbestendige Geriatrische Revalidatie door inzet van eHealth' door Leonoor van Dam van Isselt, UNC-ZH
- 'Zorgprofessionals aan Zet: multidisciplinair leren en verbeteren met kwaliteitsdata' door Baukje Moraal, Maastricht University

15.30 uur PAUZE
15.40 uur Kwaliteitskompas - Kwaliteit bezien vanuit patiëntperspectief in de langdurige zorg
Christine Dijk, beleidsadviseur Verenso
Tom Schoen, manager eerste lijn en langdurige zorg, Patiëntenfederatie Nederland
16.05 uur Videopresentatie recent wetenschappelijk onderzoek
- 'Prevalentie van patiënten in een minimaal bewuste toestand in Nederlandse instellingen. Resultaten van een landelijk onderzoek' door Berno Overbeek, Radboudumc
16.20 uur Alternatief overheveling behandeling
Yvonne Lensink, beleidsadviseur Verenso

Marcel van der Priem, bestuurder, De Wever Tilburg
16.45 uur Wrap-up en afsluiting
   

Algemene ledenvergadering
We starten de middag om 13.00-14.15 uur met de algemene ledenvergadering (ALV), welke alleen voor leden toegankelijk is. De documenten zijn medio november op het besloten deel van de website te downloaden. Leden worden hierover t.z.t. geïnformeerd.

Aanmelden ALV - alleen voor leden

Accreditatie
Voor dit najaarscongres zijn 2 accreditatiepunten door het ABC1 toegekend.

Deelname is kosteloos
Deelname aan dit najaarscongres is kosteloos. Het online congres is ook gratis te volgen voor niet-leden.