Programma 28 november 2019

Hieronder vindt u het programmaoverzicht van de verschillende parallelsessies. U kunt het programma ook downloaden en printen via onderstaande button.

PROGRAMMA

Ook dit jaar is er voor gekozen om geen voorinschrijving voor de parallelsessies te hebben, maar u kunt op de dag zelf kiezen aan welke parallelsessie u wilt deelnemen. Voor de masterclasses geldt dat u zich vooraf moet inschrijven, omdat het aantal plaatsen beperkt is. 

Het najaarscongres wordt geopend in Theater Buitensoos

08.45 - 09.30 uur     Ontvangst en registratie

09.30 - 09.50 uur     Welkomstwoord
                                      Anne Lefebre, voorzitter congrescommissie  
                                      Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso 

09.50 - 10.05 uur     Belofte van de toekomst
                                      Uitreiking Jan Stoopprijs 2019 
                                      Prof. dr. Cees Hertogh

10.05 - 10.50 uur     Het specialisme ouderengeneeskunde –
                                    meer dan geneeskunde voor ouderen
                                      Ons vak roept, alleen al vanwege de naam, vooral associaties op
                                      met oudere patiënten. Ondertussen zijn jonge mensen met
                                      complexe neurologische aandoeningen voor de specialist
                                      ouderengeneeskunde aan de orde van de dag. Hoe groot is die
                                      populatie eigenlijk? Welke uitdagingen brengt ze met zich mee,
                                      en waarom is juist de specialist ouderengeneeskunde de
                                      aangewezen specialist en generalist om passende zorg aan deze
                                      patiënten te bieden?
                                      Willemijn van Erp

10.50 - 11.05 uur     Introductie van de 4 pijlers van het congres

11.05 uur                   PAUZE

1A. Pijler Palliatieve zorg - Theater Buitensoos

Plenaire lezing 
Prof. dr. Raymond Koopmans

 

1B. Pijler Bijzondere doelgroepen - Bovenfoyer

Debat - Gerontopsychiatrie Gewoon Anders ?!
Debat aan de hand van stellingen. De stellingen zullen telkens na afloop van het debat hierover worden toegelicht op basis van recent onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen.
Anne van den Brink | moderator Piet Hein Peeters

 

1C. Pijler Eerstelijn - Subzaal 24/25

Masterclass - De SO in het basispakket. Wat nu?

  •  Hoe ziet de regelgeving eruit?
  • Wat moeten we als specialist ouderengeneeskunde daarvan weten? 
  • Wat gaat dat betekenen voor de uitvoering van mijn consulten en behandelingen in de eerstelijn?
  • Welke stappen moeten we voor 1 januari 2020 nog gaan zetten? 

Ellen van Ginkel en Maarten Decates

 

1D. Slamsessies - Subzaal 2

Onderzoekers presenteren de highlights van hun onderzoek, gevolgd door vijf minuten discussietijd. 

 

1E. Pijler Samenwerking - Subzaal 3

Masterclass - PrOud: Probiotica in Oudereninstelling
PrOud: Probiotica bij ouderen, een implementatie onderzoek. Op drie locaties van Zorggroep Rivas is onderzocht of probiotica bij antibiotica relevant is in de dagelijkse zorg. Tijdens deze parallelsessie wordt kort de invloed van antibiotica op het microbioom (van ouderen) uitgelegd en wat de klinische gevolgen kunnen zijn. Vervolgens bespreekt een van de onderzoekers en een betrokken specialist ouderengeneeskunde het type onderzoek en delen zij de resultaten en de aanbevelingen voor de praktijk.
Catharina Koning, Martine Busch en Annemiek van Oostveen

12.25 - 13.25 uur   Lunch

12.40 - 13.10 uur   Lunchsessies

2A. Pijler Samenwerking - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: recente ontwikkelingen
Lange tijd dacht men dat behandeling van persoonlijkheids-stoornissen bij ouderen niet mogelijk was of dat persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd niet meer voorkomen. Ruim 8 procent van de ouderen in de bevolking heeft een persoonlijkheidsstoornis en in verpleeghuis-settingen en de ouderenpsychiatrie lopen de percentages op tot tientallen procenten. Deze patiënten ondervinden veel problemen met het aanpassen aan het ouder worden, lijden veelal zelf en ook consumeren ze veel tijd en geld van huisartsen, specialisten en mantelzorgers. Tot voor kort was er weinig bekend over diagnostische en behandelopties bij ouderen. In deze lezing komen de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen aan bod op het gebied van diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.
Arjan Videler

 

2B. Pijler Palliatieve zorg - Bovenfoyer

Debat - Over euthanasie bij dementie
Binnen de beroepsgroep van specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen wordt veel gedebatteerd over de mogelijkheid van euthanasie bij dementie. Waar liggen de nuances en waarin verschilt het perspectief? Kan een richtlijn ons ooit houvast bieden?
Jaap Schuurmans en Jule Bossers
Moderator Piet Hein Peeters

 

2C. Pijler Bijzondere doelgroepen - Subzaal 24/25

Masterclass - Dokter, patient is niet aanspreekbaar! Over acute en langdurige bewustzijnsstoornissen
Wat betekent het als je patiënt plotseling ‘niet aanspreekbaar’ is? En hoe bepaal je wat er in het hoofd omgaat van iemand die na hersenletsel langdurig niet bij bewustzijn lijkt?
Willemijn van Erp i.s.m. Jochem van Ommen

 

2D.  Slamsessies - Subzaal 2

Specialisten ouderengeneeskunde/onderzoekers presenteren de highlights van hun onderzoek, gevolgd door vijf minuten discussietijd. 

Voor leden van Verenso wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in Theater Buitensoos.

Er worden geen ledensets uitgedeeld, wel zullen er stemkaarten gereed liggen.

Aansluitend op deze vergadering is er een pauze tot 15.55 uur.

3A. Pijler Palliatieve zorg - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Dood gaan we allemaal. De weduwe en de dokter
De Weduwe en de Dokter zijn Mariska van Veenen en Margot Verkuylen. Zij hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken.
In deze interactieve lezing gaan ze vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen hier samen met de zaal de dialoog over aan. Met dilemma’s en voorbeelden uit de praktijk en vanuit de zaal.
Margot Verkuylen en Mariska van Veenen

 

3B. Pijler Samenwerking - Bovenfoyer

Debat - Samenwerking ouderenpsychiatrie
Spreker genodigd | moderator Piet Hein Peeters 

 

3C. Pijler Eerstelijn - Subzaal 24/25

Masterclass - Palliatieve consultatie thuis, wat zijn de uitdagingen?
Zowel complexe ouderenzorg als palliatieve zorg liggen in elkaars verlengde. Uitdagingen in de thuissituatie zijn divers. Aan de hand van casuïstiek wil ik graag met de aanwezigen praktische tips en trucs delen op inhoudelijke verschillen van presentatie en aard van symptomen. En welke organisatorisch-logistieke kwesties kun je in de thuissituatie aantreffen?
Jaap Schuurmans

 

3D. Pijler Bijzondere doelgroepen - Subzaal 2

Masterclass - aan de slag met probleemgedrag bij jonge mensen met dementie
Probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis komt frequent voor en is belastend voor zorgverleners. Wij nemen u mee in een geïntegreerde systematische aanpak en geven praktische handreikingen.
Ans Mulders en Jeanette van Duinen

 

3E.  Pijler Samenwerking - Subzaal 3

Masterclass -  (H)erkenning van spasticiteit in het verpleeghuis
In deze presentatie zal worden ingegaan op de herkenning en (onder)behandeling van spasticiteit in het verpleeghuis.
Monica van Eijk

 

4A. Pijler Bijzondere doelgroepen - Theater Buitensoos

Plenaire lezing
Ans Mulders

 

4B. Pijler Eerstelijn - Bovenfoyer

Debat 
Petra Borsje en Robert Helle
Moderator Piet-Hein Peeters

 

4C. Pijler Samenwerking - Subzaal 24/25

Masterclass - Taakherschikking! Schikt het jou ook?
Wat is taakherschikking? Is het een of zelfs dé oplossing voor het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde? Een doelmatigheidsslag? Hoe regel je het in de praktijk? Deze en vele andere vragen komen in deze sessie aan bod.
Pieter le Rütte

 

4D. Pijler Palliatieve zorg - Subzaal 2

Masterclass - Dood gaan we allemaal. De weduwe en de dokter
De Weduwe en de Dokter zijn Mariska van Veenen en Margot Verkuylen. Zij hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken.
In deze masterclass gaan Mariska en Margot samen met de deelnemers oefenen in het praten over doodgaan. Samen gaan we op zoek naar passende wijzen en woorden. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.
Margot Verkuylen en Mariska van Veenen 

Vanaf 17.45 uur sluiten we gezamenlijk deze congresdag af, waarna vanaf 18.00 uur het buffetdiner wordt geopend. 

buffet-3919191_1280.jpg