Programma 28 november 2019

Hieronder vindt u het programmaoverzicht van de verschillende parallelsessies. U kunt het programma ook downloaden en printen via onderstaande button.

PROGRAMMA

Ook dit jaar is er voor gekozen om geen voorinschrijving voor de parallelsessies te hebben, maar u kunt op de dag zelf kiezen aan welke parallelsessie u wilt deelnemen. Voor de parallelsessie 'masterclass' geldt dat u zich vooraf moet inschrijven, omdat het aantal plaatsen beperkt is. 

Het najaarscongres wordt geopend in Theater Buitensoos

08.45 - 09.30 uur     Ontvangst en registratie

09.30 - 09.50 uur     Welkomstwoord
                                      Anne Lefebre, voorzitter congrescommissie  
                                      Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso 

10.00 - 10.20 uur     Belofte van de toekomst
                                      Uitreiking Jan Stoopprijs 2019 
                                      Prof. dr. Cees Hertogh

10.20 - 11.05 uur     Het specialisme ouderengeneeskunde –
                                    meer dan geneeskunde voor ouderen
                                      Ons vak roept, alleen al vanwege de naam, vooral associaties op
                                      met oudere patiënten. Ondertussen zijn jonge mensen met
                                      complexe neurologische aandoeningen voor de specialist
                                      ouderengeneeskunde aan de orde van de dag. Hoe groot is die
                                      populatie eigenlijk? Welke uitdagingen brengt ze met zich mee,
                                      en waarom is juist de specialist ouderengeneeskunde de
                                      aangewezen specialist en generalist om passende zorg aan deze
                                      patiënten te bieden?
                                      Willemijn van Erp

11.05 uur                   PAUZE

1A. Pijler Palliatieve zorg - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Mensen met dementie en extreem probleemgedrag: palliatieve sedatie als ultimum refugium?
De Waalbed III studie doet onderzoek naar verpleeghuisbewoners met dementie met zeer ernstig of soms zelf extreem probleemgedrag. In een deelstudie zijn drie bewoners waarbij palliatieve sedatie is toegepast diepgaand, kwalitatief, geanalyseerd.
Prof. dr. Raymond Koopmans

 

1B. Pijler Bijzondere doelgroepen - Bovenfoyer

Debat - Gerontopsychiatrie Gewoon Anders ?!
Debat aan de hand van stellingen. De stellingen zullen telkens na afloop van het debat hierover worden toegelicht op basis van recent onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen.
Anne van den Brink | moderator Piet Hein Peeters

 

1C. Pijler Eerstelijn - Subzaal 5

Masterclass - De SO in het basispakket. Wat nu? - VOL -

 •  Hoe ziet de regelgeving eruit?
 • Wat moeten we als specialist ouderengeneeskunde daarvan weten? 
 • Wat gaat dat betekenen voor de uitvoering van mijn consulten en behandelingen in de eerstelijn?
 • Welke stappen moeten we voor 1 januari 2020 nog gaan zetten? 

Ellen van Ginkel en Maarten Decates

 

1D. Slamsessies - Subzaal 2

Onderzoekers presenteren de highlights van hun onderzoek, gevolgd door vijf minuten discussietijd. 

 1. Organisatie afdelingen probleemgedrag en dementie, Gerrie van der Voorden, Radboudumc
 2. 'Beter Thuis met Dementie' door training van de mantelzorger,  Bettie Birkenhager, Laurens
 3. Bruikbaarheid Early Warning Score in het verpleeghuis, Ingeborg Jansen, Radboudumc
 4. Hoe stop je benzodiazepines in het verpleeghuis?, Karin Barmentlo-Andringa, Opella
 5. Blood pressure and neuropsychiatric symptoms, Bianca de Jong-Schmitt, Universiteit Leiden

 

1E. Pijler Samenwerking - Subzaal 3

Masterclass - PrOud: Probiotica in Oudereninstelling - VOL 
PrOud: Probiotica bij ouderen, een implementatie onderzoek. Op drie locaties van Zorggroep Rivas is onderzocht of probiotica bij antibiotica relevant is in de dagelijkse zorg. Tijdens deze parallelsessie wordt kort de invloed van antibiotica op het microbioom (van ouderen) uitgelegd en wat de klinische gevolgen kunnen zijn. Vervolgens bespreekt een van de onderzoekers en een betrokken specialist ouderengeneeskunde het type onderzoek en delen zij de resultaten en de aanbevelingen voor de praktijk.
Catharina Koning, Martine Busch en Annemiek van Oostveen

2A. Pijler Samenwerking - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: recente ontwikkelingen
Lange tijd dacht men dat behandeling van persoonlijkheids-stoornissen bij ouderen niet mogelijk was of dat persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd niet meer voorkomen. Ruim 8 procent van de ouderen in de bevolking heeft een persoonlijkheidsstoornis en in verpleeghuis-settingen en de ouderenpsychiatrie lopen de percentages op tot tientallen procenten. Deze patiënten ondervinden veel problemen met het aanpassen aan het ouder worden, lijden veelal zelf en ook consumeren ze veel tijd en geld van huisartsen, specialisten en mantelzorgers. Tot voor kort was er weinig bekend over diagnostische en behandelopties bij ouderen. In deze lezing komen de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen aan bod op het gebied van diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.
Arjan Videler

 

2B. Pijler Palliatieve zorg - Bovenfoyer

Debat - Over euthanasie bij dementie
Binnen de beroepsgroep van specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen wordt veel gedebatteerd over de mogelijkheid van euthanasie bij dementie. Waar liggen de nuances en waarin verschilt het perspectief? Kan een richtlijn ons ooit houvast bieden?
Jaap Schuurmans en Jule Bossers
Moderator Piet Hein Peeters

 

2C. Pijler Bijzondere doelgroepen - Subzaal 5

Masterclass - Dokter, patient is niet aanspreekbaar! Over acute en langdurige bewustzijnsstoornissen - VOL -
Wat betekent het als je patiënt plotseling ‘niet aanspreekbaar’ is? En hoe bepaal je wat er in het hoofd omgaat van iemand die na hersenletsel langdurig niet bij bewustzijn lijkt?
Willemijn van Erp i.s.m. Jochem van Ommen

 

2D.  Slamsessies - Subzaal 2

Specialisten ouderengeneeskunde/onderzoekers presenteren de highlights van hun onderzoek, gevolgd door vijf minuten discussietijd. 

 1. De dubbele surprise question in het verpleeghuis, Iris Adan en Marwi Bos, VOSON
 2. Preferences of patients with Parkinson’s disease for communication about advance care planning, Liesbet Kurpershoek, Amsterdam UMC
 3. Doelen stellen en ermee aan de slag in een CGA – lukt dat?,  Wanda Rietkerk, UMCG
 4. Doelen van advance care planning: literatuurstudie, Nienke Fleuren, Amsterdam UMC

2E. Pijler Samenwerking - Subzaal 3

Masterclass (deze masterclass is op vrije inloop) - Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen
Pneumokokkenziekte verloopt over het algemeen onschuldig, maar kan onder meer bij volwassenen (60+) en mensen met een verminderde afweer leiden tot een aanzienlijke ziektelast. Zo worden jaarlijks 2.600-5.600 volwassenen ouder dan 65 jaar opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door de pneumokok. In februari 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd volwassenen vanaf 60 jaar vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden. Men is voornemens om dit via een nationaal vaccinatieprogramma in 2020 te implementeren. TV-dokter Ted van Essen zal deze sessie begeleiden.
Ted van Essen

Voor leden van Verenso wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in Theater Buitensoos.

Er worden geen ledensets uitgedeeld, wel zullen er stemkaarten gereed liggen.

Aansluitend op deze vergadering is er een pauze tot 15.55 uur.

3A. Pijler Palliatieve zorg - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Dood gaan we allemaal. De weduwe en de dokter
De Weduwe en de Dokter zijn Mariska van Veenen en Margot Verkuylen. Zij hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken.
In deze interactieve lezing gaan ze vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen hier samen met de zaal de dialoog over aan. Met dilemma’s en voorbeelden uit de praktijk en vanuit de zaal.
Margot Verkuylen en Mariska van Veenen

 

3B. Pijler Samenwerking - Bovenfoyer

Debat - Samenwerken voor de psychiatrische patiënt
Debat aan de hand van casuïstiek
Karel Kamperman en Arjan Videler
Moderator: Piet Hein Peeters


3C. Pijler Eerstelijn - Subzaal 5 

Masterclass - Palliatieve consultatie thuis, wat zijn de uitdagingen? - VOL -
Zowel complexe ouderenzorg als palliatieve zorg liggen in elkaars verlengde. Uitdagingen in de thuissituatie zijn divers. Aan de hand van casuïstiek wil ik graag met de aanwezigen praktische tips en trucs delen op inhoudelijke verschillen van presentatie en aard van symptomen. En welke organisatorisch-logistieke kwesties kun je in de thuissituatie aantreffen?
Jaap Schuurmans

 

3D. Pijler Bijzondere doelgroepen - Subzaal 2

Masterclass - aan de slag met probleemgedrag bij jonge mensen met dementie - VOL -
Probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis komt frequent voor en is belastend voor zorgverleners. Wij nemen u mee in een geïntegreerde systematische aanpak en geven praktische handreikingen.
Ans Mulders en Jeanette van Duinen

 

3E.  Pijler Samenwerking - Subzaal 3 

Masterclass -  (H)erkenning van spasticiteit in het verpleeghuis - VOL -
In deze presentatie zal worden ingegaan op de herkenning en (onder)behandeling van spasticiteit in het verpleeghuis.
Monica van Eijk

 

4A. Pijler Bijzondere doelgroepen - Theater Buitensoos

Plenaire lezing - Jonge mensen met dementie
Een bijzondere groep die bijzondere zorg vraagt.
Ans Mulders

 

4B. Pijler Eerstelijn - Bovenfoyer

Debat - SO in het oerwoud van regelgeving
Oriëntatie, verdieping en verkenning van de Wzd; intramuraal en eerstelijn.
Petra Borsje en Robert Helle
Moderator: Piet Hein Peeters

 

4C. Pijler Samenwerking - Subzaal 5

Masterclass - Taakherschikking! Schikt het jou ook? - VOL -
Wat is taakherschikking? Is het een of zelfs dé oplossing voor het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde? Een doelmatigheidsslag? Hoe regel je het in de praktijk? Deze en vele andere vragen komen in deze sessie aan bod.
Pieter le Rütte

 

4D. Pijler Palliatieve zorg - Subzaal 2

Masterclass - Dood gaan we allemaal. De weduwe en de dokter. - VOL -
De Weduwe en de Dokter zijn Mariska van Veenen en Margot Verkuylen. Zij hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken.
In deze masterclass gaan Mariska en Margot samen met de deelnemers oefenen in het praten over doodgaan. Samen gaan we op zoek naar passende wijzen en woorden. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.
Margot Verkuylen en Mariska van Veenen 

4E. Pijler Samenwerking – Subzaal 3

Masterclass (op voorinschrijving)
Zingeving en spiritualiteit in de verpleeghuiszorg
Eind 2018 is de herziene Richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg gepresenteerd. Wat betekent deze herziene richtlijn in de dagelijkse praktijk voor specialisten ouderengeneeskunde en hoe kunnen we als arts/generalist met patiënten en dierbaren in gesprek gaan over vragen op dit gebied? Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde en Verenso-vertegenwoordiger in de werkgroep, geeft in een korte workshop praktische uitleg over de richtlijn met nadruk op de vaardigheden van de specialist ouderengeneeskunde.
Marie-José Gijsberts, Arno Breeman en Benno Brouwer

Vanaf 17.45 uur sluiten we gezamenlijk deze congresdag af, waarna vanaf 18.00 uur het buffetdiner wordt geopend. 

buffet-3919191_1280.jpg