Verenso voorjaarscongres 2020

Zoals 23 maart gemeld, is er vanuit de regering besloten dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten meer mogen worden gehouden. Dit betekent dat ons voorjaarscongres van 14 mei komt te vervallen.

Wel willen wij die dag de algemene ledenvergadering (alleen voor toegankelijk voor leden) digitaal laten plaatsvinden. Dit zijn wij, conform de statuten, ook verplicht.
 
Momenteel zijn wij aan het inventariseren op welke wijze wij de algemene ledenvergadering digitaal kunnen inrichten. Zodra hier meer over bekend is worden jullie geïnformeerd.

Wil jullie s.v.p. 14 mei van 16.00-18.00 uur vrijhouden in je agenda? Alvast dank.