Verenso voorjaarscongres 2020

Log jij op 14 mei ook in voor de digitale ALV? 


Zoals 23 maart gemeld, is er vanuit de regering besloten dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten meer mogen worden gehouden. Dit betekent dat ons voorjaarscongres van 14 mei komt te vervallen.

Deze week is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Tijdelijke voorziening i.v.m. COVID-19' aangenomen. Deze tijdelijke noodmaatregel voorziet in de mogelijkheden om als vereniging met leden een digitale algemene ledenvergadering (ALV) te houden, ook als de statuten daarin niet voorzien. Wij zullen dit jaar onze voorjaarsvergadering dan ook digitaal gaan houden.

Donderdag 14 mei vindt van 16.00 – 18.00 uur onze eerste digitale algemene ledenvergadering plaats. Tot 72 uur voor de ALV kunnen Verenso-leden per e-mail vragen indienen n.a.v. de agendapunten via info@verenso.nl. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord.

Maar ook tijdens de digitale vergadering is het mogelijk om vragen te stellen. De tijdens de vergadering gegeven antwoorden op alle vragen vind je zoals gebruikelijk later terug in de notulen die we digitaal verspreiden. Stemmen zal ook digitaal gaan.
 
In de week van 4 mei ontvangen Verenso-leden bericht van ons om je aan te melden voor de digitale ALV. De documenten voor de algemene ledenvergadering zullen ook rond deze periode op het besloten deel van de website te vinden zijn. Ook hierover word je geïnformeerd.
 
Noteer je deze datum alvast in je agenda? We rekenen op je 'digitale' komst!
 
Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso
Ellen Vreeburg, voorzitter raad van toezicht
Nanda Hauet, directeur Verenso