Over Verenso

Inschrijven voorjaarscongres 27 mei 2021


U kunt zich via onderstaande button inschrijven voor deelname aan het voorjaarscongres. De zoom-link wordt te zijner tijd toegestuurd naar het e-mailadres zoals vermeld op het aanmeldformulier.

Wanneer leden zich aanmelden voor het voorjaarscongres geldt deze aanmelding ook voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk donderdagochtend 27 mei van MedischeScholing een e-mail (controleer uw spam-box) waarin twee linkjes zijn opgenomen, één voor de ALV en een voor het congres. 

Aanmelding is niet meer mogelijk.

Voor wie?

Specialisten ouderengeneeskunde en aios ouderengeneeskunde. Ook van harte welkom zijn klinisch geriaters en andere medisch specialisten, huisartsen, ouderenpsychiaters, psychologen, artsen verstandelijk gehandicapten, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Voor het bijwonen van het congres op 27 mei 2021 worden voor specialisten ouderengeneeskunde 3 accreditatiepunten  toegekend.

Inschrijfgeld

Leden Verenso  € 79,50 (incl. BTW)
Andere belangstellenden € 110,- (incl. BTW)