Over Verenso

Programma 1 juni 2023

Hieronder tref je het programma-overzicht aan. Je kunt het uitgebreide programma downloaden en printen via onderstaande button.

PROGRAMMA

 

08.30 REGISTRATIE

09.15

Welkomstwoord 
Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso
Mark Broekman, lid congrescommissie
Kim Coppes, dagvoorzitter

09.30

Duurzame inzetbaarheid specialist ouderengeneeskunde
Hoe duurzaam inzetbaar is de specialist ouderengeneeskunde? In Nederland hebben we te maken met een toenemende vergrijzing en een afname in de beroepsbevolking. Dit vraagt om een andere organisatie van de gezondheidszorg. Aan een groot aantal beleidstafels, zoals IZA en WOZO, wordt momenteel gesproken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en behandeling. Tijdens deze presentatie nemen we je mee in deze ontwikkelingen en gaan we in op wat dit betekent voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde nu en in de toekomst.
Jan-Luuk de Groot, Sandra van Beek

10.00

Ouderenzorg en de klimaatcrisis
De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. Onze bewoners ervaren al de gevolgen van klimaatverandering op hun gezondheid. Daarnaast zijn we als zorgsector een grote vervuiler. Wat is de overlap tussen duurzame zorg en ouderenzorg en welke rol kunnen wij hier als specialisten ouderengeneeskunde in spelen?
Anne Roosendaal

10.30 Belofte van de toekomst. Uitreiking Jan Stoopprijs
Sytse Zuidema

10:45

PAUZE

   
13.30 Algemene ledenvergadering Verenso
   

15.00

PAUZE
16.40 

Best abstracts - top 3 -
1. Uitkomsten na chemotherapie bij ouderen met kanker

Joosje Baltussen, arts-onderzoeker geriatrische oncologie, LUMC 

2. Visuospatieel neglect in de geriatrische revalidatie
Martine Kant-Bosma, onderzoeker, LUMC, afdeling public health and primary care

3. Euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring
Djura Coers, huisarts in opleiding & Promovenda (aioto), Epidemioloog, Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde

   
17.10 

Evidence-based dance to prevent dementia
Andrew Greenwood

17.40

17.45

Afsluiting door dagvoorzitter

Borrel en dinerbuffet

20.00

Einde congres

11.15

‘Nature-nurture’ en de ziekte van Parkinson
De laatste jaren is er veel bekend geraakt over de pathofysiologie van de ziekte van Parkinson. Diverse monogenetische oorzaken van de ziekte alsmede 90 genetische risicofactoren maken duidelijk dat er belangrijke fysieke processen verstoord zijn, die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Echter, ook wordt steeds meer duidelijk hoe deze fysieke processen direct beïnvloed worden door de omgeving, waarbij speciale aandacht gegeven zal worden aan voeding, luchtverontreiniging en het gebruik van pesticiden.
Prof. dr. Teus van Laar

   
12.00 De noodzakelijke transitie naar een plantaardig voedselsysteem; voor jong en oud
In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, minder klimaatschade en voedselveiligheid voor vijf miljard mensen. (IPCC en EAT Lancet)
Drs. Patrick Deckers
   
12.30   Lunchpauze met posterpresentaties
   
15.30 

Het recept van Duurzame Farmacie
Geneesmiddelen zijn van levensbelang. Ze hebben echter ook een belangrijke impact op het milieu; van ontwikkeling, distributie, gebruik tot aan afvalverwerking. Er wordt ingegaan op deze milieu-impact, welke is dat? En wat kan je als zorgverlener zelf doen om deze te verminderen, met daarbij de patiënt voorop!
Brigit van Soest-Segers

   
16.00 

Duurzaamheid en de rol van de specialist ouderengeneeskunde
Duurzaamheid komt steeds meer op de agenda van de gezondheidszorg. Waarom is duurzaamheid een belangrijk thema binnen de ouderenzorg? En welke rol heeft de specialist ouderengeneeskunde hierin? Tijdens deze interactieve workshop gaan we in op bovenstaande vragen.
Christine Dijk en Jolande Radstaak, beleidsadviseurs Verenso en Bram Swartjes, Marianne Vos en Thalina Prins, specialisten ouderengeneeskunde van de Verenso werkgroep duurzaamheid

16.30 
16.40

Looppauze
Het programma gaat verder in de plenaire zaal

11.15

Deprescribing – when less is more?
Polyfarmacie komt veel voor binnen de kwetsbare verpleeghuispopulatie en is geassocieerd met een verhoogd risico op bijwerkingen, ongeplande ziekenhuisopnames en verhoogde all-cause mortaliteit. Een belangrijke oplossing van polyfarmacie is deprescribing: het stoppen van onjuiste medicatie, dosisreductie of overstappen op veiligere (niet-) medicamenteuze interventie.
Drs. Anne Visser

11.45

What’s your superpower?
-mogelijk gemaakt door Coaches voor medici -
Hoge werkdruk? Slechte werk-privébalans? Moeite met nee-zeggen? Vrezen voor moeilijke gesprekken? Bang in de vakgroep? Na deze workshop niet meer! In deze workshop leer je in vijf easy steps hoe je je persoonlijke superpower kan gebruiken om uitdagingen te lijf te gaan en wat jij nodig hebt om voortaan met zelfvertrouwen en authenticiteit je werk te doen. Interactief en met veel inbreng deelnemers.
Dr. Marianne Brouwers

   
12.30 LUNCHPAUZE
- het parallelprogramma gaat na de algemene vergadering hier weer verder -

15.30

Half vier... even tijd voor jezelf
- mogelijk gemaakt door Locum consult -
Wat je moet weten over het verschil tussen vitaliteit en veerkracht en over op- en afbouw van je energieschuld en de relatie met het bekende ‘cup-a-soup’ moment. Herken de signalen van overbelasting (bij jezelf of bij je collega)
Marie-José Cremers

16.30
16.40
Looppauze
Het programma gaat verder in de plenaire zaal
   
11.15 Van service-appartementen naar woonzorgcentrum
Hoe heeft Verburgt-Molhuysen Staete de transitie gemaakt van service-appartementen naar woonzorgcentrum? Welke hobbels kwamen ze onderweg tegen en hoe heeft de samenwerking met huisarts en specialist ouderengeneeskunde vorm gekregen? Wat is ervoor nodig om dat in stand te houden en wie zijn daarbij belangrijk? En wat is cruciaal als je in een verpleeghuis light goede zorg wil leveren?
Debat o.l.v. Kim Coppes
Jeroen Wester, Paul van de Ven, Mariana Fodor, Hieke de Zeeuw, Hans Prenger, Roland Beukers, Rhona Hoven
   
12.30

LUNCHPAUZE
- het parallelprogramma gaat na de algemene vergadering hier weer verder-

15.30

Hoe komen we de wijk in?
- mogelijk gemaakt door ANW Nederland -
Het werk van de specialist ouderengeneeskunde in de wijk deel II.
Pieter Jan de Bruijn

16.00

Een duurzame specialist ouderengeneeskunde vanaf morgen!
D’r op of kopje onder…
- mogelijk gemaakt door Novicare –
Wat de rol van de specialist ouderengeneeskunde van morgen gaat worden is al lang duidelijk. Sterker nog, die hadden we gisteren al moeten pakken. Maar de praktijk is weerbarstiger. In deze sessie nemen we je mee hoe je kunt omdenken: van opzien tegen onmogelijke praktijkvoering voor patiënten die overal verblijven, naar uitzien naar een duurzaam behandelmodel van de toekomst voor jou als specialist ouderengeneeskunde.
We nemen je mee in het recept voor verandering!
JJet Wiechers, Nancy Lenaerts

16.30
16.40

Looppauze
Het programma gaat verder in de plenaire zaal


   

 11.15

 

 

Duurzame medische zorg voor ouderen met complexe problematiek
Goed nieuws: we worden ouder dan ooit en de meeste mensen vinden dat fijn. Minder goed nieuws: ouderdom komt ook in 2023 met gebreken; de vraag naar medische zorg voor ouderen neemt fors toe. De zorgvraag is groter dan het zorgaanbod. Hoe krijgen we duurzame medische zorg voor ouderen in Nederland? Dat begint bij onderwijs en vervolgopleiding: de toekomstige zorgprofessional. Dat vraagt om herziening van de basis- en vervolgopleiding. Wat kunnen u en ik daaraan bijdragen?
Prof. dr. Martin Smalbrugge

12.00

Duurzaam onderwijs ouderengeneeskunde basiscurriculum
Huidige stand van zaken op de verschillende faculteiten onderwijs ouderengeneeskunde en een blik op de toekomst. Wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor nodig en hoe ziet de aanpak er dan uit?
Kim Vermeirsch, dr. Ariadne Meiboom, Debbie Ras, Nanda Wolf

12.30 LUNCHPAUZE
- het parallelprogramma gaat na de algemene vergadering hier weer verder -

15.30

Is het onderwijs toekomtsbestendig?
- Debat o.l.v. Kim Coppes -
Martin Smalbrugge, Coby Tibben, dr. Mariëlle van der Velden, Anne van den Brink, dr. Victor Chel

16.30
16.40
Looppauze
Het programma gaat verder in de plenaire zaal
   
   
11.15 Bloeddruk en antihypertensiva en hun invloed op hersendoorbloeding en cognitief functioneren
Uitgelegd wordt de fysiologie van bloeddruk, en hersendoorbloeding, die kan helpen om de ingewikkelde klinische praktijk rond hypertensie, bloeddrukbehandeling en cognitieve functies bij (kwetsbare) ouderen beter te begrijpen.
Dr. Jurgen Claassen

12.00

Richtlijnen voor passende zorg bij multimorbiditeit
Patiënten met multimorbiditeit worden veelal behandeld conform ziektespecifieke richtlijnen, hoewel er beperkte bewijskracht is voor het toepassen van deze aanbevelingen. Een stappenplan gericht op deze populatie biedt handvatten voor een gestructureerde aanpak. Aandacht voor het biopsychosociaal model en overkoepelende ondersteuning in de regie zijn hierin onmisbaar.
Prof. dr. Barbara van Munster

12.30

LUNCHPAUZE
- het parallelprogramma gaat na de algemene vergadering hier weer verder -

15.30

Abstracts
1. Welbevinden, een multidisciplinaire aanpak en een vaardig team
Gerrie van Voorden, hoofdonderzoeker, aioto ouderengeneeskunde, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen

2. Kwaliteitsindicatoren voor medisch behandelaar van het verpleeghuis
Gary Yeung, arts onderzoeker ‘Leren van Data’, Promovendus, Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde, sectie wetenschappelijk onderzoek

3. Nederlandse en Duitse verpleeghuiszorg
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, UMCG

4. Toekomstwensen bij dementie op jonge leeftijd
Jasper Maters, arts in opleiding tot onderzoeker, Care4Youngdem-studie
Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen

5. Opvattingen van verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting
Marlies Dijk, aioto ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, afdeling ouderengeneeskunde, locatie Vrije Universiteit Amsterdam

6. Wat ervaart de revalidant als kwaliteit
Anne Lubbe, Science Practitioner, ontwikkelpraktijk UNO Amsterdam
Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde, onderzoekslijn Geriatrische revalidatie
 

16.30
16.40
Looppauze
Het programma gaat verder in de plenaire zaal