Over Verenso

Sprekers

Een divers programma met toonaangevende sprekers

spreker.jpg 

De congrescommissie heeft met zorg de meest passende sprekers voor dit congres proberen te vinden en is trots op het resultaat. U kunt de volgende sprekers op het Verenso congres ontmoeten:

B  

 • Joosje Baltussen, arts-onderzoeker geriatrische oncologie, LUMC 
 • Sandra van Beek, PhD, beleidsadviseur/manager team Belangenbehartiging en bekostiging, Verenso
 • Roland Beukers, senior beleidsmedewerker, Ministerie van VWS, directie Langdurige zorg
 • Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde, hoofd Vervolg Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON), bestuurder SOON
 • Dr. Mark Broekman, specialist ouderengeneeskunde, Beweging 3.0
 • Dr. Marianne Brouwers, huisarts np/ NHG-supervisor/ coach CvM, Artsenkompas
 • Pieter Jan de Bruijn, directeur ANW Nederland

C

 • Dr. Victor Chel, hoofd SOOL, LUMC
 • Dr. Jurgen Claassen, klinisch geriater, UHD, Radboudumc
 • Djura Coers, Huisarts in opleiding & Promovenda (AIOTO), Epidemioloog, Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde
 • Marie-José Cremers, sociaal en A&O psycholoog, Perducam

D

 • Christine Dijk, beleidsadviseur indicatoren basisveiligheid, Verenso
 • Marlies Dijk, aioto ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, afdeling ouderengeneeskunde,
  locatie Vrije Universiteit Amsterdam

F

 • Mariana Fodor, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Verburgt-Molhuysen Staete

G

 • Andrew Greenwood, Switch2move
 • Drs. Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde, voorzitter Verenso
 • Jan-Luuk de Groot, eigenaar De Groot Zorgadvies

J

 • Prof. dr. Daisy Janssen, hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht

 • Martine Kant-Bosma, onderzoeker, LUMC, afdeling public health and primary care

L

 • Prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar Neurologie, UMC Groningen
 • Nancy Lenaerts, medische manager, Novicare
 • Drs. Yvonne Lensink, beleidsadviseur Belangenbehartiging en Bekostiging, Verenso
 • Anne Lubbe, Science Practitioner, ontwikkelpraktijk UNO Amsterdam
  Amsterdamumc, afdeling Ouderengeneeskunde, onderzoekslijn Geriatrische revalidatie

M

 • Jasper Maters, arts in opleiding tot onderzoeker, Care4Youngdem-studie, Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
 • Dr. Adriane Meiboom, voorzitter sectie studentenonderwijs afdeling ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, faculteit geneeskunde VU
 • Prof. dr. Barbara van Muster, internist-geriater, UMCG 

P

 • Hans Prenger, directeur, Stichting Verburgt-Molhuysen Staete
 • Thalina Prins, specialist ouderengeneeskunde, Verenso werkgroep duurzaamhe

R

 • Jolande Radstaak, beleidsadviseur Belangenbehartiging, Verenso
 • Debbie Ras, Leiden

S

 • Prof. dr. Martin Smalbrugge, hoogleraar ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC
 • Brigit van Soest-Segers, directeur, apotheker De Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA)
 •  Bram Swartjes, specialist ouderengeneeskunde, Verenso werkgroep duurzaamheid

V

 • Dr. Mariëlle van der Velden, specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding Ouderengeneeskunde Maastricht, Universiteit Maastricht, Cicero Zorggroep
 • Paul van de Ven, huisarts, Stichting Verburgt-Molhuysen Staete
 • Kim Vermeirsch, docent Studentenonderwijs Ouderengeneeskunde, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, UMCG Groningen
 • Drs. Anne Visser, specialist ouderengeneeskunde, Zuyderland Ziekenhuis
 • Gerrie van Voorden, hoofdonderzoeker, aioto ouderengeneeskunde, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
 • Marianne Vos, specialist ouderengeneeskunde, Verenso werkgroep duurzaamheid

W

 • Jet Wiechers, directeur, Novicare
 • Nanda Wolfs, specialist ouderengeneeskunde, coördinator onderwijs Ouderengeneeskunde, Maastricht University

Y

 • Gary Yeung, arts onderzoeker ‘Leren van Data’, Promovendus, Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde, sectie wetenschappelijk onderzoek

Z

 • Hieke de Zeeuw, lid Raad van Bestuur,  Stichting Verburgt-Molhuysen Staete
 • Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, UMCG