Over Verenso

Regiobesturen cluster Randstad Midden

De regiobesturen van cluster Randstad Midden (regio's Flevoland, ’t Gooi, Utrecht) bestaan uit:

Regio 't Gooi/Flevoland

Voorzitter: Marjolein Kievit
Secretaris: Eskeline Elbertse
Penningmeester: Eveline Cours
Informatie: regiogooiflevoland@gmail.com

Regio Utrecht

Voorzitter: Marieke Idema
Secretariaat: Hanneke van de Sandt
Financiële zaken: Ellen Arp-Fischer
Lid: Sandra Hijzelaar

Contactpersoon vanuit Verenso-bureau: Yvonne Lensink

 
Regiobijeenkomst 't Gooi/Flevoland - 17 april

Tijd: 19.30-21.30 uur (let op half uur later dan normaal)
Locatie: Gooiers Erf, Van Riebeeckweg 50 te Hilversum, in 'De Brasserie'

Programma

19.30-20.30 uur - Presentatie IMOZ (integrale medische ouderenzorg)
Een terugblik op pilotfase 1 en 2 en vooral een vooruitblik op fase 3 - stuurgroep IMOZ

20.30-21:30 uur: Toekomst voor specialist ouderengeneeskunde in de regio  -door Jacqueline de Groot en Yvonne Lensink (Verenso landelijk)

Toelichting
In 2022 is Verenso gestart met een project waarin de kerntaken van de specialist ouderengeneeskunde worden gekoppeld aan tijdsinzet en kosten. Met de vergrijzende populatie en de behandeling voor kwetsbare patiënten wordt het steeds belangrijker dat er voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn en dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen. De notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030 biedt handelingsperspectieven voor de specialist ouderengeneeskunde en een strategische positionering. In navolging op deze notitie zijn we gestart met een project om de kerntaken en verantwoordelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde aan te scherpen, inclusief een vertaling naar tijdsinzet en bekostiging.

De afgelopen maanden zijn wij met een groot aantal specialisten ouderengeneeskunde in gesprek geweest tijdens online en fysieke bijeenkomsten. Maar we zouden leden in de regio, die wellicht niet de mogelijkheid hebben gehad hierbij te zijn, graag willen informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen die nog komen. Dit is een belangrijk onderwerp waarmee we de boodschap aan de overlegtafels van belangenbehartiging duidelijker kunnen maken.


We hopen jullie te zien op deze avond, graag even aanmelden via regiogooiflevoland@gmail.com, zodat we een inventarisatie van de groepsgrootte kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Verenso regiobestuur 't Gooi/Flevoland,

Marjolein Kievit, Eveline Cours en Eskeline Elbertse

Bijeenkomsten 2023

  • mei - Sociale avond wetenschap
  • juni (datum nog niet bekend) - GRZ symposium (georganiseerd door Naarderheem)
  • september - Reanimatiecursus
  • november - Cardiologie bij ouderen

Per regio-avond volgt nog de precieze datum en aanvullende informatie.

Met vriendelijke groet,

Het regiobestuur: Marjolein Kievit, Eveline Cours en Eskeline Elbertse