Regiobestuur cluster Randstad Midden

Het regiobestuur van cluster Randstad Midden (regio's Flevoland, ’t Gooi, Utrecht) bestaat uit:


Regio 't Gooi/Flevoland

Voorzitter: Marjolein Kievit
Secretaris: Eskeline Elbertse
Penningmeester: Eveline Cours
Overige bestuurslid: Paulien Maat

Informatie: regiogooiflevoland@verenso.nl

 

Regio Utrecht

Voorzitter: Marieke Idema
Secretariaat: Hanneke van de Sandt
Financiële zaken: Ellen Arp-Fischer
Lid: Tineke Vrijhof
Lid:  Willemijn Scholvinck
Lid: Ellen Arp-Fischer

 

Bijeenkomsten 2020 regio 't Gooi/Flevoland

6 februari, locatie Gooizicht Hilversum
Op donderdag 6 februari staat de eerste regio-avond van 2020 op het programma. Het onderwerp is: Triage in onze regio: in welke gevallen is het moeilijk?

Het zal vooral gaan om de inhoud van zorgvraag, niet primair om proces van triage/communicatie.
Voorbeelden: triagebed-casus , alcohol of andere verslavingscasus, pg-crisis (IBS) casus, psychiatrische casus, verstandelijke beperking. Naast de ELV/GRZ/WLZ indicatie.

Doel van deze avond is om deze ‘lastige triages’ te inventariseren ( omvang en aard van de problemen) en een aanzet tot een regio-visie te ontwikkelen op de vraag:

  1. hoort deze zorg bij ons specialisme dus tot onze expertise?
  2. welke lacunes zijn er ( regiokaart zorgplekken/verwijsmogelijkheid)

We gaan dit doen aan de hand van een vraag gestuurde discussie.

We nodigen jullie dan ook van harte uit om casuïstiek in te sturen van te voren, en deel te nemen aan de discussie op de avond zelf. Kijk vooral ook even van te voren in je eigen zorg-organisatie wat je aan 'speciale' zorg biedt, en neem deze informatie mee op 6 februari.

Locatie:  Gooizicht, Paulus van Loolaan 21 te Hilversum
Tijdstip:  19.00-19.30 uur: regiovergadering
                  19.30-21.30 uur: inhoudelijk gedeelte

Toegang leden Verenso, aios en genodigden: Gratis
Niet leden: 35 euro

Aanmelden bij: Ellen Vreeburg (e.vreeburg@vivium.nl) of Aafke de Groot  aj.degroot@amsterdamumc.nl

 

2 april, locatie Naarderheem Naarden
Onderwerp nog nader te bepalen

4 juni, locatie De Bolder Huizen
Onderwerp: Wet Zorg en Dwang

2 juli, locatie De Beukenhof Loosdrecht
Sociale avond: reanimatie

3 september, locatie Theodotion Laren
Onderwerp: Taakherschikking deel 2

5 november, locatie Nieuw Kerkelanden Hilversum
Onderwerp: Beoordeling wilsbekwaamheid