Over Verenso

Regiobesturen cluster Randstad Noord

De regiobesturen van cluster Randstad Noord bestaan uit de regio's Amsterdam, Kennemerland-Haarlemmermeer en Noord-Holland-Noord. Voor de regio's Kennemerland-Haarlemmermeer en Noord-Holland-Noord is nog geen regiobestuur, wel is er een aanspreekpersoon voor het uitwisselen van informatie voor regio Kennemerland-Haarlemmermeer. Voor regio Noord-Holland-Noord bestaat er daarnaast al jaren een actief opererende symposiumcommissie.   

Regio Amsterdam

Voorzitter: Pia Sonneveld 
Penningmeester: Marcos Costa de Jesus 
Secretaris: Liedwien Wit en Tessa Nooij 

E-mail: verensoregioamsterdam@gmail.com

Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas / Femke Coenen

6 juli 2023 - Regiobijeenkomst Amsterdam: Ouderengeneeskunde, meer dan verpleeghuiszorg!

Regio-Amsterdam.jpg

De zorg staat op een kantelpunt, ons werk is aan het veranderen, alleen samen kunnen we de toekomst aan! Graag nodigen wij je dan ook uit voor de eerste Verenso regiobijeenkomst van Amsterdam.

Voor wie: Specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding)
Wanneer: 6 juli 2023
Hoe laat: Van 17.00 tot 20.00u
Accreditatie: in aanvraag

Agenda
17.00 Inloop met hapje, drankje en netwerkgelegenheid
17.45 Introductie Verenso
18.15 Dido van Kuijk, EllesZorg, innovatie zorg en wonen
18.45 Open Space (https://agilescrumgroup.nl/open-space/)
19.15 Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam
19.45 Afsluiting en evaluatie

Waar: Hofzaal, Revalidatie- en verpleeghuis Vreugdehof, De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam

Kosten: Gratis! Voor niet-leden vragen wij om een bijdrage van €15,- over te maken op rek.nr. NL09ABNA0488.057.159 o.v.v. je naam  + bijeenkomst regio Amsterdam 6 juli 2023.

Aanmelden: via verensoregioamsterdam@gmail.com (o.v.v. naam, functie, wel/niet Verenso-lid)

 

Regio Kennemerland-Haarlemmermeer

Aanspreekpunt: Robert Helle

Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas/ Femke Coenen


Regio Noord-Holland-Noord 

Contactpersonen voor de Verenso regio Noord-Holland-Noord zijn specialisten ouderengeneeskunde Alvin Tuinenburg en Paul Terpstra.

De symposiumcommissie van regio Noord-Holland-Noord bestaat uit:

  • Karlijn Bakhuis, specialist ouderengeneeskunde
  • Mirjam Blom, verpleegkundig specialist
  • Dagmar Keizer, aios ouderengeneeskunde
  • Ingeborg Rallo-Hessels, specialist ouderengeneeskunde
  • Alvin Tuinenburg, specialist ouderengeneeskunde
  • Lotte Wijnands-de Bruijn, aios ouderengeneeskunde

Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas / Femke Coenen