Over Verenso

Regiobestuur cluster Randstad Noord

De regio's van het cluster Randstad Noord (regio's Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer, Noord-Holland-Noord) kennen geen regiobestuur maar contactpersonen (regio Amsterdam en Kennemerland-Haarlemmermeer) of symposiumcommissie (regio Noord-Holland-Noord):  

Regio Amsterdam

Momenteel geen contactpersoon.

Regio Kennemerland-Haarlemmermeer

Aanspreekpunt: Robert Helle


Regio Noord-Holland-Noord 

Contactpersonen voor de Verenso regio Noord-Holland-Noord zijn specialisten ouderengeneeskunde Alvin Tuinenburg en Paul Terpstra.

De symposiumcommissie van regio Noord-Holland-Noord bestaat uit:

  • Karlijn Bakhuis, specialist ouderengeneeskunde
  • Mirjam Blom, verpleegkundig specialist
  • Dagmar Keizer, aios ouderengeneeskunde
  • Ingeborg Rallo-Hessels, specialist ouderengeneeskunde
  • Alvin Tuinenburg, specialist ouderengeneeskunde
  • Lotte Wijnands-de Bruijn, aios ouderengeneeskunde

Contactpersoon van Verenso: Lauri Faas / Femke Coenen