Over Verenso

Regiobesturen cluster Randstad Noord

Klik hier voor de agenda van de regiobijeenkomsten.

De regiobesturen van cluster Randstad Noord bestaan uit de regio's Amsterdam, Kennemerland-Haarlemmermeer en Noord-Holland-Noord. Voor de regio's Kennemerland-Haarlemmermeer en Noord-Holland-Noord is nog geen regiobestuur, wel is er een aanspreekpersoon voor het uitwisselen van informatie voor regio Kennemerland-Haarlemmermeer. Voor regio Noord-Holland-Noord bestaat er daarnaast al jaren een actief opererende symposiumcommissie.   

Regio Amsterdam
Voorzitter: Pia Sonneveld 
Penningmeester: Marcos Costa de Jesus 
Secretaris: Liedwien Wit en Tessa Nooij 

E-mail: verensoregioamsterdam@gmail.com
Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas 

Regio Kennemerland-Haarlemmermeer
Aanspreekpunt: Robert Helle
Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas

Regio Noord-Holland-Noord 
Contactpersonen voor de Verenso regio Noord-Holland-Noord zijn specialisten ouderengeneeskunde Alvin Tuinenburg en Paul Terpstra
Contactpersoon van Verenso-bureau: Lauri Faas