Over Verenso

Verslag regiobijeenkomst 2 oktober 2019

'Samen uit, samen thuis'

Op woensdag 2 oktober vond het jaarlijkse middagavondsymposium van de Verenso Regio Randstad Zuid plaats in Gouda. Het thema dit jaar was 'Samen uit, samen thuis', waarbij sprekers uit het ziekenhuis, het verpleeghuis en de eerstelijn spraken over de uitdagingen en knelpunten in de samenwerking tussen zorgprofessionals en -instellingen met betrekking tot zorg voor kwetsbare ouderen.

1.jpg

De avond werd geopend door dagvoorzitter en voorzitter van het regiobestuur Verenso Randstad Zuid, Norbert Kemp. Hij kondigde de eerste sprekers van de avond aan, Pieter le Rütte en Jaap Kappert, beiden beleidsmedewerker van respectievelijk Verenso en V&VN Verpleegkundig Specialisten. Zij namen de zaal mee in de ontwikkeling van de samenwerking en taakherschikking tussen de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist/PA. Een landelijke werkgroep buigt zich over de vele thema’s die een rol spelen bij deze taakherschikking. Belangrijke boodschap was dat er -hoewel wet- en regelgeving leidend zijn- op lokaal niveau afspraken gemaakt moeten worden in de samenwerking tussen SO/VS/PA.

Aan de hand van een casus van een oudere, kwetsbare patiënt vertelde Laura Blomaard, arts-onderzoeker bij het LUMC over de acuut presenterende oudere patiënt (APOP) op de spoedeisende hulp. Dankzij de APOP-studie kunnen kwetsbare ouderen op de SEH eerder herkend worden ('APOP-positief!') en er passende zorg worden verleend voor deze specifieke doelgroep.

Na een goede maaltijd was het tijd voor een trio-presentatie over de zorg voor ouderen die vanuit het ziekenhuis weer met ontslag gaan naar het verpleeghuis. Leo Jansen, relatiebeheerder van Aafje, Dawi van der Stap, geriater van het Maasstadziekenhuis en Alexander Pluim Mentz, specialist ouderengeneeskunde vertelden over de pilot die zorgt voor betere samenwerking tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis om ouderen sneller en prettiger de juiste zorg bij ontslag vanuit het ziekenhuis te bieden. De presentatie richtte zich vooral op ouderen met een heupfractuur, waarbij een eye-opener voor de aanwezigen was dat in Almelo veel mooi onderzoek wordt verricht naar deze problematiek.

Matthieu Prevoo, lid van de raad van toezicht van Verenso leidde vervolgens een discussie over actuele zaken in het kader van samenwerking. Er werd vooral aandacht gevraagd door de aanwezigen in de zaal voor de nieuwe Wet zorg en dwang, die voor professionals in de ouderenzorg grote uitdagingen zal gaan geven.

Petra de Vos- van der Valk, specialist ouderengeneeskunde bij Aafje, vervolgde de avond met een presentatie over de initiatieven die er zijn vanuit specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg. Het aantal huisbezoeken door  specialisten ouderengeneeskunde breidt uit, en ook het initiatief van de sub-acute poli Ouderen in de Havenkliniek zorgt voor betere zorg voor kwetsbare ouderen in de eerstelijn.

Afsluitend vertelde huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde Miranda Buckley over de soms grote uitdagingen en knelpunten die zij tegenkomt in haar dagelijkse praktijk bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Haar casuïstiek maakte veel reacties los in de zaal.

Duidelijk werd gedurende de avond dat er nog veel te doen valt in de samenwerking tussen professionals en instellingen in de ouderenzorg, maar dat er gelukkig ook vele mooie initiatieven zijn om de samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren! Interessant was hierbij de vaststelling dat je -als je iets wilt verbeteren in de samenwerking- vooral een pilot moet starten, en geduld moet hebben ('slow cooking') om iets te bereiken. De hoofdgedachte van de avond werd uiteindelijk mooi samengevat door Leo Jansen; “Als je niet meespeelt, ben je nooit aan zet”.