Over Verenso

Agenda regiobijeenkomsten cluster Randstad-Zuid

Hieronder tref je de agenda aan van (komende) regiobijeenkomsten.

  

Verenso online nascholing regio Randstad-Zuid - Webinar: ‘Antimicriobial stewardship’ 30 oktober 2023

19.30 - 19.40 uur
Opening en mededelingen door regiovicevoorzitter Verenso
Tamara Wanner, specialist ouderengeneeskunde Cordaan

19.40 - 20.15 uur
Registratie van data: wat zijn de mogelijkheden?
Paul van Houten, specialist ouderengeneeskunde Amstelring

20.15- 20.50 uur
Praktijkvoorbeeld van antimicrobial stewardship in het verpleeghuis
Daniëlle Gommers, specialist ouderengeneeskunde De Waalborg

20.50 - 21.10 uur   
Projecten voor de ouderenzorg van de zorgnetwerken
IP & ABR Zorgnetwerken Holland West en Zuidwest-Nederland

21.15 uur
Sluiting