Richtlijnen en praktijkvoering

Becommentariëren richtlijnen

Verenso wordt regelmatig gevraagd om een richtlijn of handreiking te becommentariëren. Wij vragen dan ook de medewerking van specialisten ouderengeneeskunde (en die lid zijn van Verenso) om op een van onderstaande verzoeken te reageren. Je kunt het vragenformulier opvragen bij Corinne de Ruiter via richtlijnen@verenso.nl. Klik op een van onderstaande items om het gehele bericht te lezen.

Meer informatie: Corinne de Ruiter