Richtlijnen en praktijkvoering

Formularium ouderengeneeskunde 

Een formularium is een korte en bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat.

Het formularium ouderengeneeskunde reikt de specialist ouderengeneeskunde een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Hierbij worden per symptoom, klacht of ziekte behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuze. Daarbij wordt in de ouderengeneeskunde specifiek gelet op co-medicatie, bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen, nier- en leverfunctie,  stopp-criteria, wat te doen (of laten) in de laatste levensfase en evaluatiemomenten.