Richtlijnen en praktijkvoering

Praktijkvoering

Verenso ondersteunt haar leden bij de uitvoering van hun dagelijkse praktijkvoering door het ontwikkelen van handreikingen en andere producten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 

Implementatie van richtlijnen

Verenso hecht er veel belang aan dat haar richtlijnen in de praktijk goed kunnen worden geïmplementeerd. De 'inhoud van de richtlijn' vindt zijn weg via de onderwijs- en bij-/ nascholingsinstituten. Daarnaast ontwikkelt Verenso praktische instrumenten die de implementatie vergemakkelijken, zoals een patiëntenbrochure, een klinische les, een standaard protocol. Voor multidisciplinaire richtlijnen zijn zelfs meerjarige verbetertrajecten ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie en voorbeelden.