Richtlijnen en praktijkvoering

Modelprocedure mogelijk disfunctionerend specialist ouderengeneeskunde

De medische beroepsgroep besteedt veel aandacht aan kwaliteitsbevordering. Dit door het bieden van diverse hulpmiddelen voor het professioneel handelen. Voor de specialist ouderengeneeskunde gebeurt dit onder andere door opleidingseisen, intervisie of onderlinge toetsing, visitatie en richtlijnontwikkeling. Hierin komt ook het functioneren van individuele artsen aan de orde, maar deze systemen zijn daar niet primair op gericht.

Een modelprocedure of methodiek voor het toetsen van functioneren en bespreekbaar maken van signalen van mogelijk disfunctioneren ontbrak nog. Verenso heeft dit model ontwikkeld. Het model is ondersteunend bij het bespreekbaar maken van signalen en vormt een volgende stap in de verdere professionalisering van de beroepsuitoefening. Het model sluit aan bij de meest actuele definities en al ontwikkelde modelprotocollen en houdt daarbij rekening met de instellingsspecifieke aspecten waarbinnen specialisten ouderengeneeskunde werkzaam zijn. Bovendien laat het model ruimte voor zorgorganisaties om een, op het model gebaseerde, eigen regeling of protocol te ontwikkelen. 

 

Zie ook: Optimaal functioneren van artsen, KNMG 2016.