Richtlijnen en praktijkvoering

Cardiovasculair Risicomanagement II 

2011 - Het doel van de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op HVZ . Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en de kans op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd.

Eigenaar: NHG/CBO
Participant namens Verenso: Martin van Leen

Zie ook: