Richtlijnen en praktijkvoering

Chirurgische ingrepen

Generieke zorgpad bij de behandeling van kwetsbare ouderen rondom chirurgische ingrepen

2016 - Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en geautoriseerd door Verenso.