Richtlijnen en praktijkvoering

Competentieprofiel specialist ouderengeneeskunde

2019 - Het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde vormt een beroepsspecifieke
invulling van de algemene competenties geldend voor alle medisch specialisten op basis van het CANMEDS-model.

Lees meer