Richtlijnen en praktijkvoering

COVID-19 - Revalidatie en nazorg

2021 - Het Behandeladvies Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie wordt in stappen omgezet in een richtlijn Revalidatie en nazorg bij COVID-19, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Inmiddels is deel 1 van de richtlijn van de richtlijn gepubliceerd.

Op dit moment blijven het Behandeladvies COVID-19 Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie en de richtlijn de richtlijn Revalidatie en nazorg bij COVID-19 naast elkaar bestaan. Daar waar het behandeladvies en de richtlijn elkaar tegenspreken is de richtlijn leidend. Meer informatie over de richtlijn is hier te vinden.

Eigenaar: Verenso/VRA
Participanten namens Verenso: Wilco Achterberg en Leonoor van Dam van Isselt