Decubitus preventie en behandeling

2011 - Het doel van deze multidiscipliniare  richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium teherkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in de keuze uit de hoeveelheid preventie- en behandelstrategieën.
De aanbevelingen in de richtlijn kunnen toegepast worden op alle zorgvragers die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van decubitus of op zorgvragers met bestaande decubitus.
Zorgvragers met bestaande decubitus hebben over het algemeen meer risico op het ontwikkelen van nieuwe decubitus. De preventieaanbevelingen kunnen daarom ook toegepast worden bij deze
zorgvragers.

Eigenaar: V&VN
Participant namens Verenso: Martin van Leen