Richtlijnen en praktijkvoering

Delier bij volwassenen

2013 -  Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de vroegtijdige herkenning en behandeling van het delier en het verbeteren van de organisatie en zorg voor patiënten met een delier.

Eigenaar: NVKG
Participanten namens Verenso:  Nieske Heerema, Dika Luijendijk en Ramond Koopmans