Anamnese bij ouderen met duizeligheid

2015 - Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen met duizeligheid. 

De NVKNO is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen met duizeligheid en richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen met duizeligheid.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De vragen die minimaal gesteld moeten worden om te bepalen bij welke diagnosegroep een patiënt met duizeligheid behoort;
  • De verschillende onderzoeken die ingezet kunnen worden bij patiënten met duizeligheid;
  • Het beleid bij duizeligheid ten gevolge van verschillende aandoeningen van het evenwichtsorgaan of ten gevolge van een te lage bloeddruk;
  • Het beleid bij duizeligheid bij (verdenking op) een neurologische aandoening of hartproblemen;
  • Het beleid bij duizeligheid als gevolg van een angststoornis;
  • Het beleid bij patiënten met duizeligheid bij wie geen diagnose kan worden gesteld;
  • De patiëntvoorlichting bij duizeligheid.

 

Eigenaar: NVKNO
Meelezers Verenso: Helma Denissen, Wilma Albers, Gert-Jan van der Putten en Jos Konings