Richtlijnen en praktijkvoering

Dyspneu 

2015 -  Dyspneu in de palliatieve fase

Deze richtlijn van het Integraal Kankercentrum Nederland is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dyspneu in de palliatieve fase, die last hebben van dyspneu (onder andere ten gevolge van kanker, COPD en/of hartfalen), zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten (onder andere longartsen en cardiologen), apothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en fysiotherapeuten.

 

  • Eigenaar:  extern
  • Participant namens Verenso: Pieter Schimmel