Hitteprotocol

Sinds mei 2015 is een vernieuwd Hitteplan (RIVM) van kracht. Criteria voor de alarmering zijn nu op vier dagen aanhoudende hitte ingesteld in plaats van op vijf.
 
Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze risico’s variëren van lichte verschijnselen, zoals vermoeidheid en jeuk tot ernstige aandoeningen met mogelijk levensbedreigende gevolgen. 

Zie ook Zorg voor Beter.