Richtlijnen en praktijkvoering

Implementatie ondersteunende producten

Op deze pagina treft u producten aan die een implementatie in zijn algemeenheid ondersteunen.  

Stappenplan voorschrijfgegevens gereed
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met Verenso een stappenplan over het genereren en gebruiken van medicatievoorschrijfgegevens ontwikkeld. Het stappenplan is bedoeld om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen bij het implementeren van medicatiebeleid, bijvoorbeeld als onderdeel van de implementatie van een richtlijn.