Richtlijnen en praktijkvoering

Richtlijn Misselijkheid en braken in de palliatieve fase

2014 - De richtlijn Misselijkheid en braken in de palliatieve fase geeft inzicht in prevalentie en oorzaken en aanbevelingen over diagnostiek, beleid en biedt een stappenplan.