Richtlijnen en praktijkvoering

Polyfarmacie: Minderen en stoppen van medicatie

De modules minderen en stoppen van medicatie van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) bieden handvatten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

Voor 10 geneesmiddelengroepen zijn kennisdocument ontwikkeld. Ook zijn de internationale STOPP-START criteria herzien.

Eigenaar: NVKG
Participant namens Verenso: Froukje Boersma