Richtlijnen en praktijkvoering

Urinelozing en stoelgang

2016 - Urinelozing en stoelgang - Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen


Deze richtlijn heeft tot doel om (zorggerelateerde) infecties en transmissie van BRMO, gerelateerd aan de urinelozing en stoelgang, te voorkomen bij cliënten en medewerkers in verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen door het toepassen van infectiepreventiemaatregelen.

 

  • Eigenaar:  extern
    Participant namens Verenso: Jobje Haaijman