Richtlijnen en praktijkvoering

Wondbehandeling

Veneuze pathologie: Ulcus crusis venosem

2014 -  Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een open been. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de diagnostiek van een open been
  • de verschillende vormen van wondbehandeling
  • preventie en nabehandeling
  • leefstijlinterventie en begeleiding

 

Eigenaar: Ned. Ver. voor Dermatologie en Venereologie
Participant namens Verenso: Martin van Leen