Abstracts tijdens Verenso najaarscongres 

Graag biedt de Verenso congrescommissie onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek op het najaarscongres van de specialisten ouderengeneeskunde te presenteren. Zij biedt onderzoekers die een abstract indienen een prominent podium verschaffen om hun onderzoek op uitdagende wijze onder de aandacht van de congresdeelnemers te brengen. De abstract-presentaties zullen ook dit jaar middels flitspresentaties een integraal onderdeel van het programma uitmaken.

De Verenso congrescommissie nodigt alle aios, specialisten ouderengeneeskunde en (para)medici uit ons werkveld van harte uit om een abstract in te dienen. 

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:

 • titel
 • verkorte titel voor communicatie uitingen (max. 50 karakters)
 • doel van het onderzoek
 • opzet
 • methode
 • resultaten
 • conclusie / discussie

De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:

 • uw naam, titel en functie
 • uw (werk)adres
 • organisatie/ instituut/ universiteit
 • uw telefoonnummer en e-mailadres

Stuur uw abstract vóór 21 september van het lopende jaar, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Jolanda de Wit (jdewit@verenso.nl).

Na deze datum zal elk ingediende abstract beoordeeld worden op kwaliteit en relevantie voor de ouderengeneeskunde. Indien uw abstract wordt geselecteerd wordt u een training aangeboden waarmee u handvatten krijgt om tijdens het congres uw onderzoek in drie minuten te presenteren. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op het volgende Verenso najaarscongres!