Jan Stoopprijs


Deze prijs, ingesteld door het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO), is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde: Jan Stoop. Hij heeft zich zijn hele arbeidzame leven ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van ons vakgebied.
 
Het doel van deze prijs is om aios of pas afgestudeerde (<2 jaar) specialisten ouderengeneeskunde te stimuleren om wetenschappelijk onderzoek - in het kader van een scriptie, wetenschappelijk stage of anderszins - ook daadwerkelijk te publiceren.

De prijs omvat een geldbedrag van € 500,- en wordt toegekend aan de aios of specialist ouderengeneeskunde die:

  • wetenschappelijk onderzoek heeft verricht tijdens de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde over een voor het specialisme relevant onderwerp en
  • daarover als eerste auteur heeft gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift (gepubliceerd of elektronische voorpublicatie) in de periode van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018.

De inzendingen worden beoordeeld door leden van het IOSO in samenwerking met Verenso en de prijs zal worden toegekend aan de aios of specialist ouderengeneeskunde die het beste aan de beoordelingscriteria voldoet, zijnde: peer reviewed publicatie, wetenschappelijke en maatschappelijke impact, relevantie voor het specialisme ouderengeneeskunde.

Inzendingen (t.w. publicaties) kunt u voor 15 oktober van het lopende jaar sturen naar: Jolanda de Wit, e-mail: jdewit@verenso.nl.