Evaluatie van het individueel functioneren (EIF)


Waarom EIF

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, dienen bij herregistratie na 1 januari 2020 aan te tonen dat ze in de vijf jaar daarvoor hebben deelgenomen aan een Evaluatie van het Individueel Functioneren (EIF). Het College Geneeskundig Specialismen heeft voorwaarden opgesteld waaraan EIF moet voldoen. Verenso ontwikkelt met EIF een product dat de specialist ouderengeneeskunde helpt om stil te staan bij de vraag; ‘Hoe word en blijf ik een dokter die regelmatig stilstaat bij zijn/haar eigen functioneren en ontwikkeling?’

Doelstelling EIF

Verenso heeft met EIF als doel de specialist ouderengeneeskunde:

… zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie

… zoveel mogelijk eigenaar te maken van een cyclisch proces van evaluatie en ontwikkeling

… op een stimulerende en inspirerende manier stil te laten staan bij het eigen functioneren

Het model dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Stichting Kwaliteit en het bestuur van Verenso is ontwikkeld, bestaat uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen plus een cyclisch proces dat jaarlijks wordt doorlopen. Het model zal vanaf het najaar 2018 beschikbaar zijn en kent een doorlooptijd van ongeveer 5 weken.

Zie ook de factsheet EIF. 

Binnenkort volgt meer informatie op deze website over de werkwijze van EIF en hoe u zich kunt aanmelden voor EIF.