Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen: SOz visitatie
 

Data SOz visitaties 2019
 • Dinsdag 2 april en dinsdag 14 mei 2019 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
  (visitator: Rini Eringfeld, secretaris: Lauri Faas)

 • Donderdag 16 mei en 27 juni 2019 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
  (visitator: Anne Uytewaal, secretaris: Irma Höfte)

 • Donderdag 19 september en 31 oktober 2019 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
  (visitator: Kristel Gillisse, secretaris: Corinne de Ruiter)

U kunt uw interesse voor deelname aan een van deze visitaties kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan visitatie@verenso.nl.  

 
Waarom biedt Verenso de SOz visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, dienen bij herregistratie na 1 januari 2020 aan te tonen dat ze in de vijf jaar daarvoor hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan de eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en daarvoor biedt Verenso een alternatief traject van visitatie aan (SOz visitatie). 

 
Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

 • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
 • omdat ze werken vanuit een organisatie die diensten medische zorg aanbiedt;
 • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een vakgroepvisitatie plaatsvindt. 

Een specialist ouderengeneeskunde dient als het mogelijk is aan te sluiten bij de visitatie van de vakgroep waar hij werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz visitatie. Bij twijfel is het aan het bureau van Verenso om te bepalen of een specialist ouderengeneeskunde aan deze vorm van visitatie kan deelnemen.

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
 • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
 • Groep en individuele arts op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
 • Deelnemers inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.  
 • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie. 

Invulling visitatietraject SOz

Het aanbod dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Stichting Kwaliteit en het bestuur van Verenso is ontwikkeld bestaat uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. De SOz visitatie is vanaf het najaar van 2018 beschikbaar in de vorm van enkele pilots.

Zie ook de factsheet


Data pilotbijeenkomsten 2018: 

 • Bijeenkomsten pilot 1:  25/9 en 6/11
 • Bijeenkomsten pilot:  2/10 en 13/11
 • Bijeenkomsten pilot 3:  19/10 en 30/11
 • Bijeenkomsten pilot 4: 29/10 en 10/12